MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-24 of 198 results for: Materials Submitted by Meital Meital

מציורי התנ"ך של גוסטב דורה, צייר צרפתי בן המאה ה- 19. האיור מתאר את המסופר במלכים ב' י"ט ל"ה. מחנה סנחריב צר על ירושלים... see more

המאמר דן בחשיבות ההגות העתידנית לעתידה של מדינת ישראל, כבסיס לתכנון מדיניות. כותב המאמר מבחין בין שלוש רמות של הגות... see more

תצלום: אם ובנה בחורף הירושלמי מקבצים נדבות בירושלים. הילד מנגן על תוף והאם על גיטרה. תמונה זו מייצגת את התופעה של יציאת... see more

פרט מתוך ציור המתאר את הרג בני צדקיהו בעקבות מרד צדקיהו, מתוך איורי התנ"ך של גוסטב דורה.

אתר מלווה קורס. הקורס הינו קורס יסוד בתולדות האמנות המקנה מיומנויות של ניתוח חזותי וכלים להערכה ולביקורת היסטורית... see more

הרצאות בשני נושאים. הנושא הראשון - הנוכחות והרלוונטיות של הדת בארה"ב: 'האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם' מאת מקס ובר: על... see more

סביבת למידה מתוקשבת בנושא תהליכים היסטוריים ששינו את כללי המשחק במדינות שונות (ארה"ב, צרפת, גרמניה, בריטניה, הקיסרות... see more

מידע על פעילות תכנון ובנייה בישראל במישור התכנון הארצי, העירוני ותכנון מבנים בשנים 1948-1998.

המשימה מפנה את התלמידים לניתוח תמונות המתארות סצנה של ציד. באמצעות המשימה ממוחשת לתלמידים סיטואציית הציד והם לומדים על... see more

סביבת למידה לכיתות י"א, העוסקת בתקופת מלחמת העולם הראשונה מנקודת המבט של יצירות האמנות. שיח עם יצירות אומנות פלסטיות... see more

מציורי התנ"ך של גוסטב דורה, צייר צרפתי בן המאה ה- 19. הציור מתאר את המסופר במלכים א' כ"ב. אחאב חשש שימות במלחמה ברמות... see more

כולנו לובשים ג'ינס. על האופנה, הצועדת בעקבות מגמות חברתיות נוספות, המובילות לטשטוש הגבולות בין המינים בחברה המערבית.

ציור: רות שלוס, פועל ממתין, 1956, שמן על בד, 54X81 ס"מ.

כמעט בכל תוכניות הטלוויזיה ישנם תכנים אלימים – פיזיים, מילוליים ומיניים. הצופים חשופים למידה גדושה של אלימות המשודרת מדי... see more

פרופ' יחיעם וייץ מארח את אביבה המאירי, אשר חקרה את האופקים החדשים באמנות הישראלית של שנות החמישים.

סביבת למידה לתלמידי חטיבות הביניים בנושא היחסים בין אמנות וחברה והאמן והחברה. הסביבה כוללת דפי מידע ומטלות. לצפייה בפריט... see more

רותי דירקטור משוחחת עם אורי גרשוני, צלם ואמן, על התנהלותו בתוך זירת אמנות מורכבת וטעונה כל כך עבורו, על זכרונות הילדות... see more

משימת כתיבה בשפה האנגלית. במטלה זו התלמידים משחקים תפקיד של מבקרי קולנוע וכותבים ביקורת המשווה בין ספר לעיבוד שלו... see more

משימת חקר בשפה האנגלית. במטלה זו יכירו התלמידים את המחזה "רומיאו ויוליה" ויביעו את דעתם עליו בכתיבה. מופיע במדור פעילויות... see more

הצייר אבנר כץ מספר על עבודתו בהכנת התערוכה אצטרובלים המוצגת באוניברסיטת חיפה ועל עבודתו לאורך השנים.

פרופ' אבנר כץ, צייר ומאייר, מארח את המאייר דני קרמן לשיחה על הסגנונות בהם אייר קרמן במשך שנים, איורי ילדים, מבוגרים,... see more

פרופ' ניצה בן-דב מקריאה מפרי עטו של יהודה עמיחי: "אדם חייו ארוכים מאוד". צולם בבית ביאליק בתל אביב.