MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-5 of 5 results for Materials Submitted by Meital Meital

אתר מלווה קורס. הקורס הינו קורס יסוד בתולדות האמנות המקנה מיומנויות של ניתוח חזותי וכלים להערכה ולביקורת היסטורית... see more

סביבת למידה מתוקשבת בנושא תהליכים היסטוריים ששינו את כללי המשחק במדינות שונות (ארה"ב, צרפת, גרמניה, בריטניה, הקיסרות... see more

ציור: רות שלוס, פועל ממתין, 1956, שמן על בד, 54X81 ס"מ.

אתר מלווה קורס יסוד בתולדות האמנות המקנה מיומנויות של ניתוח חזותי וכלים להערכה ולביקורת היסטורית ואמנותית. מטרתו לחשוף את... see more

אתר מלווה קורס בנושא מגמות וזרמים באומנות המודרנית והעכשווית, המקנה מיומנויות של ניתוח חזותי וכלים להערכה ולביקורת... see more