MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-2 of 2 results for Materials Submitted by Meital Meital

ארה"ב החלה לגלות עניין במערב אפריקה. הסיבה לעניין הגובר היא הנפט.

המאמר סוקר את השינויים שחלו בשוק העבודה הישראלי, לגבי השתתפות נשים בכח העבודה, ומציע דרכים לשילוב הנשים על בסיס יותר... see more