MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-24 of 26 results for Materials Submitted by Meital Meital

מאגר סרטונים, מאמרים וחומרי למידה והדרכה הנוגעים לאלימות בקרב בני נוער בסביבות שונות (בית הספר, האינטרנט, אחרי הלימודים).... see more

האתר מיועד לקהילת המחנכים בישראל בבתי-הספר ובגנים, במגזרים השונים במערכת החינוך ומציע פעילויות, מערכי שיעור ודפי עבודה... see more

אתר תוכנית ההעמקה באזרחות לתלמידי כיתות ט', בנושא ערכי המשטר הדמוקרטי ועקרונותיו. האתר עוסק בסוגיות כגון שוויון, זכויות... see more

סביבת למידה מתוקשבת בנושא לימוד והקניית מיומנויות חשיבה. בסביבה הסברים בנוגע ללימוד חשיבה ואופני ניתוח שונים, הפקת ידע... see more

סביבת למידה מתוקשבת העוסקת בעיצוב למידה מתוקשבת המשולבת בפרויקטים. בסביבה מידע רב על תכנון ועיצוב למידה משולבת פרויקטים:... see more

האתר נועד להעניק כלים יישומים למורים לאזרחות בהוראת המקצוע, ומכיל מאגר מידע עשיר המכיל טקסטים, סרטים, מצגות, תמונות... see more

מאגר סרטונים בנושאים שונים מאתר תמיד אזרחות, המלווה את ספר הלימוד "להיות אזרחים בישראל". ניתן למצוא קטעי אקטואליה,... see more

הסבר על רשיונות Creative Commons   - כיצד הרעיון תורם לשיתוף מידע ברשת ושימוש ביצירות דיגיטליות תוך שמירה על הקנין הרוחני... see more

דף המכיל הערכה של הפרוייקטים השונים שהוגשו במסגרת הקול הקורא השני של ות"ת לקידום יישומי טכנולוגיות למידה. הפרוייקטים... see more

אנחנו מאמינים שכדי להעניק חווית לימודים מרתקת באמת - לא מספיק רק להגיש. צריך לדעת גם להמחיש! במדור זה תגלו דרך נפלאה... see more

בסביבת למידה זו תוכלו לחקור סוגיה הקרובה ללבכם תוך שימוש במיומנויות : איתור, איסוף, ארגון, עיבוד, אחסון, אחזור, ייצוג... see more

האתר מיועד לאנשי חינוך מכל קבוצות האוכלוסייה המעוניינים לחנך לדמוקרטיה, אזרחות ולחיים משותפים, ומרכז חומרי עיון,... see more

סביבת למידה לרכישת מיומנויות וצורות חשיבה בנושא הטיפול במידע באופן מושכל.  כגון:  זיהוי נושא ללמידה, זיהוי מילות מפתח... see more