MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-24 of 106 results for Materials Submitted by Meital Meital

סביבת למידה בהיסטוריה בנושא ראשית הציונות, ההתישבות החדשה בארץ ישראל, הרצל והתנועה הציונית, העלייה השלישית והעלייה... see more

גרסה דיגיטלית של ספר הקורס - מגמות בחברה הישראלית כרכים א ו-ב; וגרסה קולית של כרך א של הספר; מילון מונחים של הקורס. הספר... see more

מאה מושגים במורשת, בציונות ובדמוקרטיה, לפי תכנית משרד החינוך - הגדרת המושגים והפניות לחומר העשרה נוסף.

סביבת למידה  לכיתות ה', בה חוקרים התלמידים את הסיפורים השונים אודות בריאת האדם, סיפורי מיתולוגיה שסופרו בתרבויות השונות.... see more

סביבת למידה בה לומדים וחוקרים את מאפייני המשטרים הטוטליטריים במאה העשרים, אשר שקפו נטיות אידיאולוגיות ששינו את פני החברה.... see more

הקורס דן בתקופה של פריחה ספרותית והגותית יוצאת דופן, אשר עיצבה את זהותם התרבותית של הגרמנים לדורות, והעניקה להם את תרבותם... see more

ספר אלקטרוני וחומרי למידה בקורס. הקורס עוסק בדת האסלאם באמצעות דיון בהתפתחות ההיסטורית של מוסדות ורעיונות מראשית האסלאם... see more

האתר מרכז חומרי לימוד וביניהם עדויות, תמונות, מסמכים, מקורות ומחקרים הנוגעים למאבק ופריצת על הדרך לירושלים במלחמת... see more

משימה זו מלמדת על התקופה בה התרחש המעבר מעולם חקלאי לעולם תעשייתי נבין את היתרונות והחסרונות שבמעבר ליצור תעשייתי, על... see more

סביבת למידה בהיסטוריה לכיתה ז'. משימת חקר שמטרתה יישום הנלמד בנושא המאפיינים של ימי הביניים. חקר דמויות. דיון על קבוצות... see more

סביבת למידה מתוקשבת בנושא הקשר בין ספרות והיסטוריה, בעיקר בהקשרם הלאומי והיהודי-הישראלי. בסביבה הנחיות לגבי ניתוח קטעי... see more

חומרי לימוד בקורס וספר הקורס האלקטרוני "היסטוריה - מיתוס או מציאות? מחשבות על מצב המקצוע". הקורס משמש מבוא לדיונים... see more

סביבת למידה בהיסטוריה של ימי הביניים לכיתות ז'. דפי עובדה לתלמידים ומקורות מידע רבים  - טקסטים ותמונות - בנושא הנצרות... see more

סביבת למידה מתוקשבת בספרות המעודדת ומתמקדת בפרשנות תלמידים לשירה. בסביבה פעילויות ומידע על ההבדלים בין שירה קלאסית... see more

סביבת למידה מתוקשבת בנושא תהליכים היסטוריים ששינו את כללי המשחק במדינות שונות (ארה"ב, צרפת, גרמניה, בריטניה, הקיסרות... see more

סביבת למידה לכיתות ג' שמטרתה לבחון את דמותו של המנהיג בעם ישראל ולהכיר מנהיגים שונים מההסטוריה של עמנו, לזהות את תכונות... see more

סביבת למידה לכיתות י"א, העוסקת בתקופת מלחמת העולם הראשונה מנקודת המבט של יצירות האמנות. שיח עם יצירות אומנות פלסטיות... see more