MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-24 of 41 results for Materials Submitted by Meital Meital

כתב העת ישראלים נוסד על-ידי המסלול ללימודי מדינת ישראל באוניברסיטת בן-גוריון ויוצא לאור בהוצאת מכון בן-גוריון לחקר ישראל... see more

מה השיר אומר לי? מה אני אומר/ת לשיר? כמה עצות איך כדאי לקרוא שיר.

סיכום קצר - ארס פואטיקה או מטא שירה היא שירה שעוסקת בשירה. שירה שמנסחת אמירה על לשון השיר, על אומנות השיר, על סוגי השירה,... see more

המאמר מציג דיון השוואתי בין שני שירים הקושרים בין שירה למקום: "מכורה שלי" (1951) מאת לאה גולדברג ו"פגישה לאין קץ" (1938)... see more

סיכום - בית stanza הוא חטיבה של שורות המהוות, בדרך כלל, שלמות ריתמית ורעיונית בשיר.

סיכום - הבלדה היא שיר סיפורי בעל אופי עממי. במקור הבלדה היא שיר עם אשר כותביו אינם ידועים, יתכן שהבלדה העממית לוותה... see more

סיפור קצר מתוך הספר "ברנשים וחתיכות" דיימון ראניו. הפעילות עוסקת בגלגולה של שמועה ובאמינותה של דעה קדומה. מפתח/י הפעילות:... see more

בפעילות זו תכירו את הרקע ההסטורי לבלדת בת הרב תוך כדאי פיתרון רמזים המופיעים בכתב חידה. מפתח/י הפעילות:   חט"ב... see more

ביחידת לימוד זו התלמידים יעסקו באורח החיים בימי הביניים של האיכרים, ובעיקר האצילים, כרקע ללימוד הבלדה, אשר התפתחה על רקע... see more

סיכום קצר על הדובר בשיר - הקול המדבר בשיר. קולו של הדובר אינו בהכרח קולו של היוצר. האני הדובר מיוצג בעיקר בשירה הלירית –... see more

המאמר, הלקוח מכתב העת "דברים" של מכללת אורנים, עוסק בוודאות ובאי-ודאות כשני מושגים המהווים מרכיבים מהותיים בקונספציה... see more

ארץ ישראל כמקום היא מקום בעייתי לעם ישראל מאז ראשיתו. הספרות העברית החדשה, החל מסוף המאה התשע-עשרה, שהייתה, עד אמצע המאה... see more

פעילות המאפשרת האזנה לתסכית רדיו אודות בחור, שדמי שמו וחייו במושבה הגרמנית בחיפה. שדמי הוא בחור ממוצא תורכי וכאן ברור... see more

פעילות זו עוסקת בפועלו של אחד העם כאדם וסופר ודורשת מהתלמיד לבנות סט תוצרים כפועל יוצא של חיפוש המידע. מעבר לבניית תעודת... see more

בפעילות זו התלמידים יחקרו מהו סיפור קצר ומהם מאפייניו ויתנסו בזיהוים על סיפור חדש. הפעילות נפתחת בתחרות הסיפור הקצר.... see more

סיכום וניתוח הרומן "בן החולות" אשר נכתב על-ידי טאהר בן-ג'לון ב-1985. המאמר טוען כי מורכבות הרומן נובעת מארכיטקטורה... see more

במשימה זו התלמידים נכנסים לנעלי אחת  מדמויות המחזה וכותבים את יומנה האישי.  התלמידים  משתמשים בכלי הנפוץ בימינו, ה"בלוג"... see more

סביבת למידה מתוקשבת בנושא הקשר בין ספרות והיסטוריה, בעיקר בהקשרם הלאומי והיהודי-הישראלי. בסביבה הנחיות לגבי ניתוח קטעי... see more

קורות חייו של נועם חומסקי, בלשן, פילוסוף ופעיל פוליטי אמריקני.

סיכום - החזרה היא ממאפייני השירה המובהקים והנפוצים ביותר. היא מעניקה צורה וסדר, ויוצרת מקצב מוסיקלי.

סיכום - חריזה היא חזרה צלילית על תנועות ועיצורים המתרחשת בדרך כלל בסיומות של שורות השיר.

סביבת למידה מתוקשבת בספרות המעודדת ומתמקדת בפרשנות תלמידים לשירה. בסביבה פעילויות ומידע על ההבדלים בין שירה קלאסית... see more

ביחידת לימוד זו התלמידים יכירו את הסופר ש"י עגנון, את הביוגרפיה שלו ואת התקופה בה עוסק הסיפור-ראשית ההתיישבות בתלפיות על... see more

המשימה מפנה את התלמידים לניתוח תמונות המתארות סצנה של ציד. באמצעות המשימה ממוחשת לתלמידים סיטואציית הציד והם לומדים על... see more