MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-8 of 8 results for Materials Submitted by Meital Meital

טרת הקורס היא ללמד מושגים, תוצאות ודרכי עבודה בנושאים מתמטיים המהווים כלים חשובים לטיפול ביסודות התאורטיים של מדעי המחשב... see more

חומר הלימוד היחידה הראשונה בקורס היא הקדמה כללית לסטטיסטיקה, ובה מתוארת ההתפתחות ההיסטורית של הסטטיסטיקה, וניתן מושג על... see more

דף מידע המסביר על מודל מתמטי בשם אוטומט תאי, בו משתמשים חוקרים כדי לדמות ולעקוב אחרי התפתחות של יערות והשפעתן של שריפות... see more

קורס מקוון מלא - סטטיסטיקה לכלכלנים ב. הקורס כולל תשע יחידות לימוד המקיפות את כל חומר הקורס, שבכל אחת מהן נעשה שימוש... see more

אתר מלווה קורס סטטיסטיקה לפסיכולוגים.האתר כולל מגוון כלים: מאגר מטלות ממוחשבות, מצגות מורחבות, שיעורים מצולמים, מילון... see more

הקורס משמש מבוא לתורת ההסתברות לסטודנטים למתמטיקה ועשוי לעניין גם סטודנטים להנדסה ולמדעים שיש להם הרקע הדרוש בחשבון... see more