MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-11 of 11 results for Materials Authored by Saša Stamenković

Prema definiciji: “Konvencionalni VoD sistem koristi jedan “dedicated” (dodeljeni) kanal za svaki servisni zahtev, koji... see more

Primarni cilj ovog priručnika je da ukaže na postupak pokretanja Web servera na lokalnom računaru.  Namenjen je... see more

Sažetak Admistriranje sistema za elektronsko učenje podrazumeva upravljanje različitim "proscesima" shodno mogućnostima... see more

Summary: In this paper the use of constants in php is described. Explanations in the text are followed by examples wich... see more

Sadržaj — Članak „Pojam klasa, atributa i objekata u PHP-u“ predstavlja uvodnu, teoretsku diskusiju o mogućnostima za... see more

Sažetak Primarni zadatak ovog priručnika je da ukaže na postupke pokretanja lokalnog Web servera (XAMPP-a) u cilju... see more

Priručnik za rad sa MySQL-ovim serverom predstavlja prvi deo tutorijala u kome je opisan proces pokretanja servera.... see more

E-knjiga: Rad sa sesijama u PHP-u sadrži praktična uputstva koja se mogu smatrati korisnim izvorom informacija pri radu... see more

Sažetak Članak sadži kratak osvrt na istoriju razvoja informaciono - komunikacionih tehnologija. U radu se mogu naći... see more

Sadržaj — Ovaj elektronski resurs ima cilj da ukaže na osnovne principe objektno orijentisanog softvera.  Teorijsko –... see more

Овај приручник садржи скуп неопходних корака за развој електронских курсева прилагођених реализацији електронске наставе... see more