MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-6 of 6 results for Materials Submitted by Meital Meital

דף מידע המכיל סרטון ובו הסבר על הריבוזום, מבנהו ותפקידו ותרומתם של שלושת זוכי פרס נובל לכמיה בשנת 2009 לחקר הנושא. הסרטון... see more

דף מידע ובו מצגת המתארת את ההשפעות הסביבתיות של השריפה בכרמל בדצמבר 2010 ואת תהליכי השיקום של האיזור שנפגע. קיימת גרסא של... see more

דף מידע בנושא מוטציות והקשר ביניהן להתפתחות אבולוציונית. מכיל מצגת מסבירה על סוגי האברציות הכומוזומליות השונות. מופיע... see more

דף מידע ובו מצגת העוסק בחוקי התורשה שגילה גרגור מנדל. המצגת מסבירה את חוקי מנדל וכיצד הם מתארים את כללי התורשה הבסיסיים.... see more

דף מידע בנושא תורשה ובו מצגת המתארת ומסבירה מספר דוגמאות לסטיות מחוקי התורשה של מנדל. מופיע במדור מאגר מדע של אתר מכון... see more

דף מידע ובו מצגת בנושא אנזימים, הרכבם וצורת העבודה שלהם בגוף. כלול במדור מאגר מדע באתר דוידסון אונליין.