MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-24 of 62 results for Materials Submitted by Meital Meital

הצד האפל של הקידמה האנושית הוא כושרו המדהים של האדם לתכנן שיטות לקטילת בני אדם אחרים ולשכללן עוד ועוד. אחת מהשיטות היא... see more

דף מידע ובו שני סרטונים המסבירים כיצד פועלת תחנת כוח אוסמוטית, המייצרת חשמל על ידי ניצול הפרשי ריכוזי המלח בין מים מתוקים... see more

דף עבודה אינטראקטיבי בנושא מחזור המים בטבע ומעברם בין מצבי הצבירה השונים. הדף כולל הדמייה, שאלות סגורות עם בדיקה ושאלה... see more

מאמר - מושג כולל של "אנרגיה" שבמסגרתו אפשר לשלב את כל הכוחות השונים הקשורים זה לזה, הוא מושג חדש, הנזקף לזכותו של מייקל... see more

דף מידע ובו סרטון המציג את אבני הדרך העיקריות בביוכימיה בשלושים השנים האחרונות. הסרטון מקושר לאתר youtube. מופיע במדור... see more

דף עבודה אינטראקטיבי בנושא תהליך הפקת האשלג מן המים של ים המלח. הדף כולל הדמייה של התהליך, ושאלות סגורות עם בדיקה. מצורף... see more

המאמר מתאר את השימושים של היסוד המתכתי קדמיום למשל, ציפוי מתכות, תעשיית צבעים וייצור סוללות. המאמר מפרט את ההשלכות... see more

דף מידע המסביר על נושא איזון משוואות כימיות ושיווי המשקל כימי, ובו היישומון המסייע להבין כיצד מאזנים משוואות, וגם מאפשר... see more

סביבת למידה מתוקשבת בנושאי מכניקה קלאסית ומכניקה ניוטונית. בסביבה הסברים על חיכוך, כוחות אלקטרו-מגנטיים, מהם כוחות,... see more

סביבת למידה מתוקשבת בכימיה לתלמידי התיכון. בסביבה הסברים ומטלות בנושא אלקטרונים, תגובות כימיות, חמצון, טיטרציה, הכרת... see more

בתחילת המאה הקודמת הוצע האקסטזי כמדכא תיאבון. כיום אנו יודעים שזהו סם רעיל אשר ממשיך להצית את דמיונם של מיליוני צעירים... see more

דף עבודה אינטראקטיבי בנושא היווצרות נפט גולמי, עיבודו, והשימושים בתוצריו. הדף כולל הדמייה של ניסוי, ושאלות סגורות עם... see more

בתחילת נובמבר 2004 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שטענה ש"גז הצחוק יוכרז כסם מסוכן וייכנס לרשימת הסמים המסוכנים האסורים... see more

מאמר העוסק בשימוש במודלים מעולם הטבע ובביו-הנדסה על מנת לייצור מבנים מולקולריים. מופיע במדור מאגר מדע של אתר מכון... see more

במשימה זו יחקרו התלמידים את אחד היסודות מתוך הטבלה המחזורית ע"פ קריטריונים. העבודה התבצעה במקור בבלוג שיתופי התלמיד הרצה... see more

חקר חומרים טבעיים המחקים את ההשפעה שיש למריחואנה על המוח עשוי לסייע בהסברת תופעות כמו כאב, חרדה, הפרעות אכילה ופחדים,... see more

על מקורו של הסידן, צבעיו ותרומתו לגוף האדם.

דף מידע ובו הרצאה מוסרטת העוסקת במבנה התא וב"מכונות" המולקולריות העובדות בתוכו, מפרטת שיטות חדישות באמצעותן חוקרים מדענים... see more

הרואין הוא סוג של סם ממשפחת האופיאטים - קבוצת הסמים המדכאים את הפעילות של מערכת העצבים המרכזית. על ההיסטוריה, דרכי פעולתו... see more

דף מידע המכיל סרטון ובו הסבר על הריבוזום, מבנהו ותפקידו ותרומתם של שלושת זוכי פרס נובל לכמיה בשנת 2009 לחקר הנושא. הסרטון... see more

מאמר עם אילוסטרציות - האוויר שאנו נושמים מכיל רק 21% חמצן אך זהו הריכוז המתאים לנו. בתהליך הנשימה תאי הגוף משתמשים בחמצן... see more