MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-3 of 3 results for Materials Submitted by Meital Meital

באתר מכשירי חשמל שאינם תקינים ועל התלמידים לתקנם תוך כדי שהם לומדים על מבנה המכשיר החשמלי ותת המערכות שבו. האתר פותח על... see more

פעילות הנועדה לקדם את המודעות לצריכת החשמל לתלמידי כיתות ה'-ו'. בפעילות זו התלמידים לומדים על צריכה נבונה של חשמל, כיצד... see more

פעילות בנושא חשמל ובטיחות בחשמל לכיתות ג'-ד', אשר נועדה לקדם מודעות לחשיבות כללי הבטיחות בחשמל.