MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-24 of 74 results for Materials Submitted by Meital Meital

מידע על המחקר החקלאי בישראל בחמישים שנותיה הראשונות - על החוקר החקלאי הראשון, המחקר המוסדי, יבולי השיא ועל מטרות המחקר... see more

האתר מציע תוכניות חינוכיות, מאגר מידע של מאמרים ומחקרים, מסד נתונים אודות מגוון היצורים החיים, מפות, משחקים ואתגרים... see more

דף מידע בנושא התמרת או פירוק פוריה: פירוק של פונקציה כלשהי, לרכיבים מחזוריים שלה. מכיל יישומון  המדגים כיצד ניתן להרכיב... see more

סביבה מתוקשבת להקניית ידע ומיומנויות חשיבה במדע וטכנולוגיה לגיל הרך ולכיתות הנמוכות. באתר סביבות שונות: סביבת הבית (חדר... see more

מדור באתר 'סבבה' של המשרד  הממשלתי להגנת הסביבה, העוסק במושג האנרגיה: מהי אנרגיה, משאבי אנרגיה מתחדשים, משאבי אנרגיה... see more

פעילות אינטראקטיבית בעקבות תערוכה בנושא אינטראקציה וכוחות- צפייה בסרטון הקשת הרומית והכוחות הפועלים לייצובה. לימוד הנושא... see more

פעילות אנלוגיה בין מים וחשמל, מבוססת על אנימציה מאתר http://faraday.physics.utoronto.ca. מתאימה כפעילות הכנה או פעילות... see more

ניסוי הדלקת נורה באמצעות בלון ופעילות לימודית בעקבות הניסוי

פעילות לבניית מד זרם תוצרת בית כחלק מפעילות על אנרגיה חשמלית.

ניסוי מתח פנים : הוספת מטבעות לכוס מלאה מים. באיזה שלב יישפכו המים?

הוראות לבניית שבשבת מדגם כנפיים מפותלות - מתוך פעילות רוח.

הוראות בנייה לשבשבת מסוג סבוניוס, במסגרת פעילות שבשבות בנושא אנרגיה.

ניסוי הדלקת נורה פלואורוסצנטית בעזרת בלון וחשמל סטטי.

לגבש בבית סוכר וללמוד על גבישים.

כיצד מכינים חמאה משמנת מתוקה - תהליך החיבוץ

אנו חיים ביקום של תבניות. התבונה האנושית והתרבות האנושית פיתחו מערכת חשיבה פורמלית לזיהוי תבניות, לסיווגן ולניצולן. מכנים... see more

שער הכניסה לחוגים המקוונים של מכון דוידסון - מתמטיקה בהתכתבות ומדע בהתכתבות

ניסוי והסבר על חיבור נורות בטור וחיבור נורות במקביל

כיצד לבנות צובר מטענים וטיפים נוספים לניסויים בחשמל סטטי.

דף מידע העוסק במידול מתמטי של תוצאות מחקר: תיאור התוצאות במשוואה מתימטית, אשר ממנה יהיה ניתן להסיק מסקנות על הקשר בין... see more

דף מרכז של פעילויות אינטראקטיביות בעקבות התערוכה "לאור החשמל". צפייה בסרטונים ומענה על שאלות תוך הגבלת זמן

סדרת תמונות מלווה בהסברים - כיצד יוצרים ממטרה מקשית ושיפוד

כיצד יוצרים מד זרם - פעילות מודרכת עם תמונות והסברים על זרם החשמל

מדור חדש המציע יישומונים וחומרי לימוד מתוקשבים למורים ותלמידים