MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-24 of 60 results for Materials Submitted by Meital Meital

מאמר המכיל מידע על שיטה לטיהור שפכים תעשייתיים באמצעות חרוזים הטובלים בתמיסה המכילה חיידקים. השיטה נקראת אקוומנד... see more

סביבת למידה מתוקשבת לכיתות ט' העוסקת בזיהום אוויר, הגורמים לו והשלכותיו. בסביבה תרגול במיומנויות איסוף ועיבוד מידע... see more

סרטון העוסק במיקומה הגאוגרפי של באר שבע ובהשפעתו על ההיסטוריה שלה בתקופת המקרא. הסרטון צולם בתל באר שבע.

שתי פעילויות המיועדות לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסביב לים התיכון",... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מישור החוף התיכון והדרומי... see more

מפה המתארת את הגבולות הרחבים של ממלכת ישראל בימי ירבעם בן יואש (790-750/49 לפנה"ס) ושל ממלכת יהודה בימי עוזיה (788/7-... see more

מדוע יש סוגים רבים כל-כך של דברים חיים? אקולוגיה היא המחקר של הרבגוניות האורגאנית. היא מתמקדת ביחסי-הגומלין של... see more

על השלבים הראשונים בתולדות החיים. האם מרבית הקבוצות הגדולות נולדו בעת-ובעונה-אחת, או התפתחו מתוך צורות אורגאניות קודמות?

  לפני הופעת הצמחים ובעלי החיים אכלסו את כדור הארץ יצורים חד-תאיים. המדענים סורקים סלעים עתיקים בחיפוש אחר סימנים פיזיים... see more

קורס מקוון מלא בנושא תמורות בהיסטוריה של כדור הארץ המשלב בין התחומים גאולוגיה, ביולוגיה, כימיה ועוד. ומיועד לתלמידי כל... see more

תרשים של הרכב האוויר - האוויר הוא תערובת של גזים, שהחנקן והחמצן הם המרכיבים הבולטים ביותר בהם. יתר הגזים מהווים רק 1%... see more

איור - המולקולה של החמצן באוויר, החיונית לנשימה של כל היצורים החיים, מורכבת משני אטומים בלבד, ואילו במולקולה של האוזון... see more

הידלדלות שכבת האוזון היא בעיה כלל עולמית, שמחריפה משנה לשנה. מאמר על שכבת האוזון, מדוע היא נפגעת, ועל ההתגייסות... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מישור החוף התיכון והדרומי... see more

דף מדיע ובו סרטון העוסק בשינויים החלים במחזור המים בטבע ובאמצעים המדעיים והטכנולוגיים המשמשים לבחון ולהבין אותם. הסרטון... see more