MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-13 of 13 results for Materials Submitted by Meital Meital

על הדרך לשמירת בריאות הלב והגוף: הימנעות מעישון, פעילות גופנית ואכילת מזון בריא.

פעילות אינטראקטיבית בעקבות תערוכה בנושא אינטראקציה וכוחות- צפייה בסרטון בנושא אבן כבדה אשר בעזרת אנרגיה של מים ניתן להזיז... see more

הדופק הוא המדד הפיזיולוגי הקל ביותר למדידה. אולם, מדובר במדד מורכב המושפע מגורמים רבים מאוד. על הגורמים המשפיעים על הדופק... see more

דף מידע ובו סרטון המסביר את פעולתו של מכשיר קוצב הלב, את מבנהו ואת ההליך בו הוא מושתל. הסרטון הוא בשפה האנגלית והדף מכיל... see more

דף מידע ובו סרטון המסביר על השפעות לחץ דם גבוה על איברים שונים ובעיות הבריאות שהוא גורם. הסרטון הוא בשפה האנגלית והדף... see more

דף מידע ובו סרטון המסביר על תהליך חסימת העורקים הגורם להתקף לב. הסרטון הוא בשפה האנגלית והדף מכיל תרגום והסברים. מופיע... see more

פעילות אינטראקטיבית בעקבות תערוכה בנושא חשמל - צפייה בסרטון על אופן פעולת נורת הליבון - הלהט . לימוד הנושא ומענה על שאלות... see more

פעילות אינטראקטיבית בעקבות תערוכה בנושא חשמל - צפייה בסרטון כיצד נוצרים ברקים ומה הקשר ליצירת חשמל. לימוד הנושא ומענה על... see more

דף מידע בנושא לחץ הדם, ובו שני סרטונים. הסרטון הראשון מסביר מהו לחץ דם, ואילו הסרטון השני מתאר את רכיבי לחץ הדם ואת אופן... see more

על מחלות לב - טרשת העורקים הכליליים, התקף לב, על הטיפול במחלות לב ועל הפרעות קצב וקוצב לב מלאכותי.

דף מידע בנושא אריתמיה - הפרעות בקצב הלב, ובו שני סרטונים המדגימים את פעילות הלב באדם בריא ובאדם הסובל מאריתמיה. הסרטונים... see more

חולי לב חשים פגיעים וחרדים לעתידם וחוששים מאובדן היכולת התפקודית. יש מבוכה בעניין מידת הפעילות הנחוצה, והמלצה כוללת... see more

על השפעת הפעילות הגופנית על מחלות לב וכלי דם.