MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-5 of 5 results for Materials Submitted by Meital Meital

על מגפת הסארס שפרצה בסוף שנת 2002 בסין, משם התפשטה למדינות נוספות, והיא מתאפיינת בתסמונת נשימתית חמורה.

מחלת האיידס, שהתגלתה ב-1980, הפכה למגפה עולמית ולאחת המחלות הנחקרות ביותר כיום. ביום האיידס העולמי מציינים את ההתקדמות... see more

דוד ברוס, רופא-חוקר בריטי, שבמהלך שרותו באפריקה במחצית השניה של המאה ה-19, הצליח לגלות את החיידקים מחוללי הקדחת ומחלת... see more

מדענים מזהירים כי מגפה עולמית שתיגרם על ידי זן חדש של שפעת היא בלתי נמנעת ומציבה איום גדול לבריאות הציבור. האם אנחנו... see more

פנקס החיסונים מתעד את תרכיבי החיסון שמקבלים במהלך החיים. מתן החיסונים הפחית את שכיחות המחלות שנגדן מחסנים במידה רבה מאוד.... see more