MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-5 of 5 results for Materials Submitted by Meital Meital

אנמיה נגרמת מחוסר בתאי דם אדומים ומתבטאת בחיוורון, חולשה, סחרחורת והתעלפות. אבחנה של אנמיה נעשית ע"י רמת ההמוגלובין בדם.... see more

דף מידע על מחלת האנמיה החרמשית ובו סרטון המתאר את הגורם למחלה. הסרטון מקושר לאתר youtube. מופיע במדור מאגר מדע של אתר... see more

דממת היא מחלה הנובעת מבעיה בקרישת דם ומתבטאת בדימומים ממושכים. הרקע למחלה הוא גנטי.

על הטיפול בהספקת דם לרגליים המפחית את תחושות הכאב בהן.

בעירוי דם חשוב להתאים בין סוגי הדם של התורם ושל המקבל, גם מבחינת סוג הדם במערכת ABO וגם מבחינת סוג הדם במערכת Rh. דם... see more