MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-7 of 7 results for Materials Submitted by Meital Meital

מאמר - פגמים בכרומוזומים עלולים לגרום לפגיעות שונות בוולד, ובין היתר, לתסמונת דאון. טכנולוגיה חדשה, פרי המצאה ישראלית,... see more

דף מידע ובו סרטון המסביר על בדיקת דיקור מי שפיר: הליך הבדיקה ושימושיה לבדיקות הריון ובדיקות גנטיות. מופיע במדור מאגר מדע... see more

על המצאת הגלולה למניעת הריון, הנחשבת בעיני רבים לסמל של שחרור האשה.

על התופעה השכיחה של גידולים שפירים המתפתחים בתוך הרחם ונקראים שרירני-רחם (מיומות), ועל הטיפול בהם.

מידע על חשיבותו של הקונדום ודרך השימוש בו (באמצעות איורים).

השוני האנטומי בין אשה לגבר והשתתפותן של נשים בענפי ספורט רבים הביא לפיתוח תחום מחקר חדש: גניקולוגיה של הספורט. תחום זה... see more

דף מידע ובו סרטון המביא מידע מעשי על בדיקת הממוגרפיה וכיצד היא מתבצעת. מופיע במדור מאגר מדע של אתר מכון דוידסון.