MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-24 of 104 results for Materials Submitted by Meital Meital

קורות חיים - מייקל פרדיי (1867 - 1791), התפרסם בעיקר בזכות העובדה שגילה את הקשר בין חשמל למגנטיות. הוא הבין שחשמל יכול... see more

על אנרגיה חשמלית המאפיינים שלה והשימושים בה. מאמרה עוסק בחסרונות וביתרונות של האנרגיה החשמלית ובסיבות שבגללן משתמשים יותר... see more

איך מפסיקים את הזרם החשמלי? מאמר על אחד ה"מיתקנים" החשמליים היותר פשוטים - המפסקים.

מאמר - כיצד הופכת האנרגיה החשמלית לאנרגיה של תנועה, ומהם השימושים בגבישים הפיאזו-אלקטריים.

קורות חייו של הממציא תומס אלווה אדיסון. חלק מהמצאותיו הידועות היו הפונוגרף, נורת הליבון, מקרן הראינוע ואפרכסת הטלפון אך... see more

אוסף רביעי של הרצאות וידאו מתוך קורס חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) 2 מוגבר. האוסף עוסק בנושא אנליזה וקטורית, ומכיל... see more

דף מידע ובו סרטון בנושא תאים סולריים המסביר כיצד נהם יוצרים אנרגיה חשמלית מאור השמש. הסרטון מקושר לאתר youtube. מופיע... see more

מאמר - מושג כולל של "אנרגיה" שבמסגרתו אפשר לשלב את כל הכוחות השונים הקשורים זה לזה, הוא מושג חדש, הנזקף לזכותו של מייקל... see more

מאמר על תגליותיו והשגיו המדהימים של בנג'מין פרנקלין, מדען ומדינאי, שהיה הראשון שטען, ואף הוכיח, כי הברקים הם זרם חשמלי... see more

מאמר על בעלי חיים שהם יצרני חשמל, ועל השימושים שהם עושים בו, כמו למשל לתקיפה, לניווט, וגם לתקשורת.

הספר "הפיזיקה" של אריסטו נכתב במאה הרביעית לפני הספירה, ושימש כבסיס לפילוסופית הטבע (פיזיקה), עד לתקופתו של גלילאו במאה ה... see more

מאמר - מהו בעצם האור, ממה הוא מורכב ואיך הוא משפיע על מהלך חיינו? איך אנחנו מסוגלים לראות את הסובב אותנו? ומה בנוגע לבעלי... see more

דף מידע ובו יישומון המלמד כיצד לבצע חיבור וקטורים. מופיע במדור למידה מתוקשבת באתר מכון דוידסון.

מאמר - תגובות כימיות יכולות לחולל זרם חשמלי וזרם חשמלי יכול לחולל שינוי כימי. חקירת הקשר הזה הובילה למהפכה האלקטרוכימית.... see more

תהודה מגנטית גרעינית (Nuclear Magnetic Resonance, NMR) התפתחה בחצי יובל השנים האחרונות מתאוריה מדעית בתחומי הכימיה... see more

מיקרוסקופ האור מגדיל את תמונת העצם בזכות עדשות אופטיות המותקנות בו. מיקרוסקופ אור יכול להגיל את תמונות העצמים פי 400.

על התפתחות השימוש בקרני לייזר ברפואה, בעיקר לניתוחים.

דף מידע בנושא התמרת או פירוק פוריה: פירוק של פונקציה כלשהי, לרכיבים מחזוריים שלה. מכיל יישומון  המדגים כיצד ניתן להרכיב... see more

סביבת למידה מתוקשבת המעודדת למידה עיונית ומעשית סביב נושא "המים החיים" בבקעת הירדן באמצעות מחקרים בסיסיים בגיאוגרפיה,... see more

האנרגיה על צורותיה השונות סובבת אותנו, היא המקור לכח המניע גופים, היא החום, היא מה שיוצר את הזרם החשמלי, את זרם המים, את... see more

פרק מס' 10 מתוך האתר "מבינים פיזיקה" המבוסס על הספר Understanding Physics בהוצאת מאגנס והמכללה האקדמית להנדסה אורט... see more

פרק מס' 4 מתוך האתר "מבינים פיזיקה" המבוסס על הספר Understanding Physics בהוצאת מאגנס והמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.... see more