MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-4 of 4 results for Materials Submitted by Meital Meital

במצגת הסברים ושאלות לדיון בנושאים: מהן זכויות האדם, מדוע אנו זקוקים להן ותפקידו של מי להגן ולשמור עליהן. ניתן להשתמש... see more

שיעור מוקלט ומוסרט מלווה במצגת בנושא זכויות האדם : זכויות חברתיות, זכויות פוליטיות, זכויות מיעוטים וזכויות קבוצה. מוגש על... see more

פרופ' אהרון מאיר מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל מסביר בסרטון קצר על מקדשים גדולים וממצאים ארכיאולוגיים נוספים, המספקים לנו... see more

פרופ' אהרון מאיר מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל מסביר: לאחר גילויים של הממצאים הארכיאולוגיים הם עוברים ניתוח ממושך, במהלכו... see more