MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-18 of 18 results for Materials Submitted by Meital Meital

ספר הלימוד לתיכון למקצוע האזרחות. הספר מחולק לשלושה חלקים. שני החלקים הראשונים דנים בשתי אבני יסוד שעליהן מושתת המשטר... see more

מאגר חומרי לימוד בנושא גבולות בדמוקרטיה. בין החומרים: דמוקרטיה מתגוננת, מעצרים מנהליים, חשבון נפש דמוקרטי ועוד. חלק ממאגר... see more

אוסף חומרי לימוד בנושא הרשות השופטת. בין החומרים: על בתי המשפט והרשות השופטת, עקרונות דמוקרטים בפעולותה של הרשות... see more

פעילות העוסקת ביום השואה ובנושא ציות עיוור לחוק, להוראות, לפקודות, לכללים ולסמכות במקרה שהם עלולים לפגוע בזולת. הפעילות... see more

אתר תוכנית ההעמקה באזרחות לתלמידי כיתות ט', בנושא ערכי המשטר הדמוקרטי ועקרונותיו. האתר עוסק בסוגיות כגון שוויון, זכויות... see more

מאגר חומרי לימוד בנושא עקרון שלטון החוק. בין החומרים: על העקרונות הדמוקרטיים שבעקרון שלטון החוק, גבולות הציות לחוק, סוגי... see more

מאמר המתאר את השימוש בדנ"א בזיהוי פלילי ועונה על השאלה האם אפשר לזייף ראיות דנ"א. מופיע במדור מאגר מדע של אתר מכון... see more

מאמר העוסק בזיהוי באמצעות דנ"א: זיהוי פלילי, זיהוי לאחר המוות וזיהוי קרובי משפחה. מופיע במדור מאגר מדע באתר מכון דוידסון.

מאגר חומרי לימוד בנושא הכרזת העצמאות והמבוא ההיסטורי לספר הלימוד "להיות אזרחים בישראל". חלק ממאגר תמיד אזרחות.

מאגר חומרי לימוד בנושא לאום ומדינות לאום, על פי ספר הלימוד להיות אזרחים בישראל. בין החומרים: ציונות, זכויות מיעוט,... see more

מאגר חומרי לימוד המציג גישות שונות בנוגע לצביונה והוויתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. חלק ממאגר תמיד אזרחות,... see more

שנות ה 70 בישראל- על יחס החברה הישראלית לתופעת הנשים המוכות, כפי שמתארת אותה ח"כ [לשעבר] מרשה פרידמן, שהעלתה נושא זה... see more

האתר נועד להעניק כלים יישומים למורים לאזרחות בהוראת המקצוע, ומכיל מאגר מידע עשיר המכיל טקסטים, סרטים, מצגות, תמונות... see more

מגוון חומרי עזר למורים לאזרחות בהוראת המקצוע בנושאים שונים: דמוקרטיה, לאום, בטחון ודמוקרטיה, הגבלת השלטון, הפרדת רשויות,... see more

חומרי הדרכה והכוונה למטלת ההערכה באזרחות. מטלת הביצוע נועדה להשלים את חוויית הלמידה ומאפשרת לקשר באופן מעשי בין הלימודים... see more

מאגר סרטונים בנושאים שונים מאתר תמיד אזרחות, המלווה את ספר הלימוד "להיות אזרחים בישראל". ניתן למצוא קטעי אקטואליה,... see more

באתר ריכוז שאלוני הבגרות באזרחות, הכנה והדרכה אליהם. חלק ממאגר תמיד אזרחות של מט"ח ומשרד החינוך.

מידע עדכני בנוגע לתוכניות הלימודים השונות באזרחות בחטיבה הצעירה והעליונה, בליווי הספר "להיות אזרחים בישראל". חלק מאתר... see more