MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-24 of 63 results for Materials Submitted by Meital Meital

לקסיקון מונחים בנושא אזרחות ומדע המדינה מאתר הספרייה הוירטואלית של מט"ח. חלק מאתר תמיד אזרחות.

מאגר חומרי לימוד בנושא השסע הדתי במדינת ישראל. בין החומרים: על הסטאטוס קוו, חרדים, חילוניים ומסורתיים בישראל, חיים... see more

מאגר חומרי לימוד בנושא השסע הלאומי במדינת ישראל. בין החומרים: מיעוטים ודתות בישראל, שוויון, פלורליזם וסבלנות, ועוד. חלק... see more

ספר הלימוד לתיכון למקצוע האזרחות. הספר מחולק לשלושה חלקים. שני החלקים הראשונים דנים בשתי אבני יסוד שעליהן מושתת המשטר... see more

משחק בינגו בו המשתתפים מזהים צרכים אנושיים שונים ומכירים בחשיבותם. המשחק מלווה בפעילות ומיועד לכיתות ו'-ז'. הפעילות נלקחה... see more

מאגר חומרי לימוד בנושא גבולות בדמוקרטיה. בין החומרים: דמוקרטיה מתגוננת, מעצרים מנהליים, חשבון נפש דמוקרטי ועוד. חלק ממאגר... see more

אוסף חומרי לימוד בנושא הרשות השופטת. בין החומרים: על בתי המשפט והרשות השופטת, עקרונות דמוקרטים בפעולותה של הרשות... see more

מערכי שיעורים, פורום מומחים, מאגר מידע ועזרים בנושא הטרור וההתמודדות עמו, שנבנו מתוך התפיסה שלפיה ניתן לצמצם את החרדה של... see more

פעילות העוסקת ביום השואה ובנושא ציות עיוור לחוק, להוראות, לפקודות, לכללים ולסמכות במקרה שהם עלולים לפגוע בזולת. הפעילות... see more

אתר תוכנית ההעמקה באזרחות לתלמידי כיתות ט', בנושא ערכי המשטר הדמוקרטי ועקרונותיו. האתר עוסק בסוגיות כגון שוויון, זכויות... see more

מהי גלובליזציה? ומה לי- לנו ולה? מהם התהליכים העולמיים המשפיעים על חיינו? כיצד הם משליכים על חיי הפרט ועל זכויות האדם?... see more

מאגר חומרי לימוד בנושא עקרון שלטון החוק. בין החומרים: על העקרונות הדמוקרטיים שבעקרון שלטון החוק, גבולות הציות לחוק, סוגי... see more

דף עבודה עם שאלות לסיכום בנושא ארבעה סוגים מרכזיים של זכויות: זכויות יסוד של אדם (זכויות אזרחיות/משפטיות), זכויות יסוד של... see more

מאגר חומרי לימוד בנושא הכרזת העצמאות והמבוא ההיסטורי לספר הלימוד "להיות אזרחים בישראל". חלק ממאגר תמיד אזרחות.

מאגר חומרי למידה בנושא זכויות אדם, הכולל הגדרות, ניתוחים של אירועים שונים, הסבר על סוגי זכויות שונים, ועוד. חלק ממאגר... see more

במצגת הסברים ושאלות לדיון בנושאים: מהן זכויות האדם, מדוע אנו זקוקים להן ותפקידו של מי להגן ולשמור עליהן. ניתן להשתמש... see more

תרשים  המציג את זכויות האדם הטבעיות, הבסיסיות על פי עקרונות התפיסה הדמוקרטית  

מאגר חומרי למידה בנושא זכויות חברתיות, הכולל חומרים על אפליה ושוויון, הגדרת סוגי הזכויות השונים, זכויות אזרח, ועוד. חלק... see more

מאגר חומרי לימוד בנושא לאום ומדינות לאום, על פי ספר הלימוד להיות אזרחים בישראל. בין החומרים: ציונות, זכויות מיעוט,... see more

מאגר חומרי לימוד המציג גישות שונות בנוגע לצביונה והוויתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. חלק ממאגר תמיד אזרחות,... see more

שיעור מוקלט ומוסרט מלווה במצגת בנושא זכויות האדם : זכויות חברתיות, זכויות פוליטיות, זכויות מיעוטים וזכויות קבוצה. מוגש על... see more

האתר נועד להעניק כלים יישומים למורים לאזרחות בהוראת המקצוע, ומכיל מאגר מידע עשיר המכיל טקסטים, סרטים, מצגות, תמונות... see more

מגוון חומרי עזר למורים לאזרחות בהוראת המקצוע בנושאים שונים: דמוקרטיה, לאום, בטחון ודמוקרטיה, הגבלת השלטון, הפרדת רשויות,... see more

חומרי הדרכה והכוונה למטלת ההערכה באזרחות. מטלת הביצוע נועדה להשלים את חוויית הלמידה ומאפשרת לקשר באופן מעשי בין הלימודים... see more