MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-24 of 64 results for Materials Submitted by Meital Meital

ספרים אלקטרוניים. הסדרה עוסקת בניתוח התהליך הפוליטי בחברה, בגישות שונות להצגתו, וכן דנה בשלושה מושגים מרכזיים הקשורים... see more

המאמר בוחן את השפעתה של התקשורת, והטלוויזיה בפרט, על התהליך הדמוקרטי.

לקסיקון מונחים בנושא אזרחות ומדע המדינה מאתר הספרייה הוירטואלית של מט"ח. חלק מאתר תמיד אזרחות.

מאגר חומרי לימוד בנושא השסע הדתי במדינת ישראל. בין החומרים: על הסטאטוס קוו, חרדים, חילוניים ומסורתיים בישראל, חיים... see more

מאגר חומרי לימוד בנושא השסע הלאומי במדינת ישראל. בין החומרים: מיעוטים ודתות בישראל, שוויון, פלורליזם וסבלנות, ועוד. חלק... see more

שני עקרונות החיוניים לקיומה של הדמוקרטיה מתקיימים בעזרת תקשורת חופשית - זכות הציבור לדעת והזכות לחופש הביטוי.

כתב העת ישראלים נוסד על-ידי המסלול ללימודי מדינת ישראל באוניברסיטת בן-גוריון ויוצא לאור בהוצאת מכון בן-גוריון לחקר ישראל... see more

ספר הלימוד לתיכון למקצוע האזרחות. הספר מחולק לשלושה חלקים. שני החלקים הראשונים דנים בשתי אבני יסוד שעליהן מושתת המשטר... see more

מאה מושגים במורשת, בציונות ובדמוקרטיה, לפי תכנית משרד החינוך - הגדרת המושגים והפניות לחומר העשרה נוסף.

מאגר חומרי לימוד בנושא גבולות בדמוקרטיה. בין החומרים: דמוקרטיה מתגוננת, מעצרים מנהליים, חשבון נפש דמוקרטי ועוד. חלק ממאגר... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

אוסף חומרי לימוד בנושא הרשות השופטת. בין החומרים: על בתי המשפט והרשות השופטת, עקרונות דמוקרטים בפעולותה של הרשות... see more

מאמר: חוק יסוד משק המדינה עוסק בתקציב המדינה ובמיסים שעל האזרחים לשלם למדינה.

אתר תוכנית ההעמקה באזרחות לתלמידי כיתות ט', בנושא ערכי המשטר הדמוקרטי ועקרונותיו. האתר עוסק בסוגיות כגון שוויון, זכויות... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

מאגר חומרי לימוד בנושא עקרון שלטון החוק. בין החומרים: על העקרונות הדמוקרטיים שבעקרון שלטון החוק, גבולות הציות לחוק, סוגי... see more

חומרי לימוד בקורס. נושאי הקורס:

ספרים אלקטרוניים וספרים קוליים. מטרתו הכללית של הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע בסוגיית הג'נוסייד ויכולת לנתחה כתופעה... see more

מאגר חומרי לימוד בנושא הכרזת העצמאות והמבוא ההיסטורי לספר הלימוד "להיות אזרחים בישראל". חלק ממאגר תמיד אזרחות.

מאגר חומרי למידה בנושא זכויות אדם, הכולל הגדרות, ניתוחים של אירועים שונים, הסבר על סוגי זכויות שונים, ועוד. חלק ממאגר... see more

מאגר חומרי למידה בנושא זכויות חברתיות, הכולל חומרים על אפליה ושוויון, הגדרת סוגי הזכויות השונים, זכויות אזרח, ועוד. חלק... see more

מאגר חומרי לימוד בנושא לאום ומדינות לאום, על פי ספר הלימוד להיות אזרחים בישראל. בין החומרים: ציונות, זכויות מיעוט,... see more