MERLOT Materials

1 result for MERLOT Materials

סביבת למידה מתוקשבת המספקת הכרות ראשונית עם שיטת הדיון המובנה, כפי שהותאמה לקהל הישראלי וככלי לדיון מאורגן בקרב תלמידים... see more