MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-4 of 4 results for Materials Authored by Saša Stamenković

“LMS upravlja, prati, izveštava o interakciji između učenika i sadržaja, a takođe i između učenika i tutora”. (Alex... see more

Abstract — Cilj ovog rada je bio da se identifikuju mogućnosti za implementaciju elektronskog učenja u formalnoj... see more

I. Abstract Cilj ovog rada je bilo istraživanje strukture, primene i nekih pratećih problema (tehničkih nedostataka,... see more

Sažetak Osnovni principi primene mera zaštite upućuju na identifikaciju bezbednosnih pretnji. Moglo bi se reći da je... see more