MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-12 of 12 results for: MERLOT Materials

The Walking With series contains four adult education courses on subjects in Judaism: God in Judaism, justice and ethics... see more

במצבי מלחמה, כאשר הרופא מטפל בפצועים תחת אש, נשאלת השאלה המוסרית עד כמה חייב הרופא לסכן את חייו בכדי להציל את החולה שבו... see more

הרצאתו של ח"כ פרופ' מנחם בן-ששון על הרמב"ם – רבי משה בן מימון, מגדולי הפוסקים בכל הדורות ומחשובי הפילוסופים בימי הביניים,... see more

הרצאתו של ח"כ פרופ' מנחם בן-ששון על הרמב"ם – רבי משה בן מימון, מגדולי הפוסקים בכל הדורות ומחשובי הפילוסופים בימי הביניים,... see more

שאול רגב על שיטתו הפרשנית של דון יצחק אברבנאל בפירושו למקרא בכנס לציון 500 שנה למותו.

יאיר האס מספר על יחסו של דון יצחק אברבנאל לסדר הכרונולוגי בתורה במסגרת כנש שנערך לציון 500 שנה למותו.

מאגר סרטוני הוידאו של לקסיקון לתרבות ישראל, ולתרבות והיסטוריה יהודית. הסרטונים נוגעים במגוון תחומים שונים בהגות ותרבות... see more

האם המדע יכול ללמד אותנו על נבכי נפשנו? פרופ' הרב דני הרשקוביץ מהפקולטה למתמטיקה בטכניון מספר על השפעת המדע על האמונה... see more

הרצאות מתוך הכנס השנתי של המרכז לחקר התרבות היהודית באוניברסיטת חיפה בנושא "סדר חברתי וצדק חלוקתי ביהדות" שנערך באפריל... see more

הרצאות מתוך הכנס השנתי של המרכז לחקר התרבות היהודית באוניברסיטת חיפה בנושא "סדר חברתי וצדק חלוקתי ביהדות" שנערך באפריל... see more

הרצאות מתוך הכנס השנתי של המרכז לחקר התרבות היהודית באוניברסיטת חיפה בנושא "סדר חברתי וצדק חלוקתי ביהדות" שנערך באפריל... see more

סדרת תכניות בהן נפגש הפילוסוף פרופ' מייקל וולצר עם חוקרים מובילים, לדיון פילוסופי בנושאי יהדות, רב-תרבותיות, פוליטיקה... see more