MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-2 of 2 results for discipline "Jewish religion"

סרטון המסביר את תהליך ריכוז הפולחן והמשמעות הדתית והחברתית שלו.

21 הרצאות מוקלטות ומוצלמות של הקורס 'מבוא לקבלה' שהעביר פרופסור בועז הוס באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. נושאים עיקריים: תורת... see more