MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-22 of 22 results for: MERLOT Materials

The Goldstein-Goren Diaspora Research Center is dedicated to the research of the History of the Jewish people and its... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הביניים... see more

המאמר עוקב אחר שילובן של הבנות במסגרת החדר במזרח אירופה, לאורך המאה ה-19 ועד למלחמת העולם הראשונה.

מידע קצר על מקום מושבם של היהודים באתיופיה.

במסגרת מבצע עזרא ונחמיה הועלו לארץ ישראל כ- 125 אלף יהודי עיראק. פרופ' אמציה ברעם מאוניברסיטת חיפה מספר על המבצע ועל... see more

המאמר דן בדפוסי העלייה ובדרכי הקליטה של יהודים מארצות האסלאם. לדעת המחבר היחס של החברה הישראלית כלפי העולים מארצות האסלאם... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן – בונים מדינה... see more

בסרטון זה, רבי ווין מסביר על הגעת היהודים לארצות הברית בשנות מלחמת העצמאות ואחריהן. חלק מסדרת הרצאות בנושא היסטוריה... see more

בסרטון זה, רבי ווין מסביר על תומס ג'פרסון ויחסו ליהודי ארצות הברית. חלק מסדרת הרצאות בנושא היסטוריה יהודית של... see more

מידע על אורח החיים וההוואי של יהודי אתיופיה בכפרים באתיופיה.

סיפורה של יהדות ארצות הברית נזנח לעומת סיפורה של יהדות אירופה, הנלמד בהרחבה בבתי הספר ובאוניברסיטאות. ד"ר זהר שגב מסביר... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן – בונים מדינה... see more

מידע על חגיהם של יהודי אתיופיה.

מידע על הדרכים לחינוך וללימוד של היהודים באתיופיה.

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן – בונים מדינה... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן – בונים מדינה... see more

האתר מרכז חומרי עיון, סרטים ומידע נוסף בנוגע לזהות היהודית בעולם ובישראל, ועל תפקידה כגורם מעצב במדינת ישראל. חלק ממאגר... see more

הרצאתו של ד"ר שלמה שאלתיאל על הממצאים החדשים הנוגעים לשני אירועים שחשיבותם ומקומם בתולדות יהודי בולגריה הם בלתי רגילים-... see more

באחד מראיונותיה האחרונים לפי מותה בטרם עת, ג'ון ווקר, יו"ר ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים האמריקאיים הגדולים שקיבלה... see more

מידע על השפה האמהרית ועל חיי הדת של יהודי אתיופיה.

מנהל גזנך המדינה לשעבר, ד"ר משה מוסק, מספר על האופנים השונים של קליטת יהודי בולגריה בישראל, הנחשבת לסיפור הצלחה. מתוך... see more

מידע על טקסי הלידה והנישואין של יהודי אתיופיה, ועל הריקודים והמוסיקה בטקסים ובחיי היום יום.