MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-5 of 5 results for: MERLOT Materials

סביבת למידה מתוקשבת בנושא תהליכים היסטוריים ששינו את כללי המשחק במדינות שונות (ארה"ב, צרפת, גרמניה, בריטניה, הקיסרות... see more

במסגרת מבצע עזרא ונחמיה הועלו לארץ ישראל כ- 125 אלף יהודי עיראק. פרופ' אמציה ברעם מאוניברסיטת חיפה מספר על המבצע ועל... see more

מאגר המידע של אתר תודלוט להוראת ההיסטוריה, המציע חומרי לימוד התואמים לתוכנית הלימודים להיסטוריה. החומרים מחולקים לפי... see more

הרצאתו של פרופ' דוד אנגל, מתוך כנס בנושא "פחד - אנטישמיות בפולין שלאחר אושוויץ", שנערך באוניברסיטת חיפה ביוני 2006.

הרצאתה של ורה לנגספלד, סופרת ופעילה לזכויות האזרח, לשעבר חברת הפרלמנט הגרמני בעבר על היהודים במזרח גרמניה. (בשפה... see more