MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-4 of 4 results for MERLOT Materials

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הביניים... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הבייניים... see more

סדרת תכניות בהן נפגש הפילוסוף פרופ' מייקל וולצר עם חוקרים מובילים. בהשתתפות ד"ר עדו לנדאו מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת... see more

במדינת ישראל פורסמו עשרות אוטוביוגראפיות של יהודים שאימצו את האמונה במשיחיותו של ישוע הנוצרי. ד"ר גרשון נראל מספר על... see more