MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-2 of 2 results for Materials Submitted by Meital Meital

סביבת למידה לתלמידי חטיבות הביניים בנושא היחסים בין אמנות וחברה והאמן והחברה. הסביבה כוללת דפי מידע ומטלות. לצפייה בפריט... see more

מטרת סביבת למידה זו היא ליצור מודעות לבחירות שעושה היוצר,תוך כדי העלאת שאלות והתחבטות מתמדת. בחירות המשאירות ביוצר תובנות... see more