MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-24 of 34 results for: MERLOT Materials

This is a Stand Alone Instrutional Resource lesson that can be used when learning how to write a quality blog comment.... see more

מגוון הסברים על התהגות ילדים ברשת, והכלים להתמודדות עם סכנות ברשת

הסבר על רשיונות Creative Commons - כיצד הרעיון תורם לשיתוף מידע ברשת ושימוש ביצירות דיגיטליות תוך שמירה על הקנין הרוחני... see more

These exercise is oriented to training students to develop 3D accuracy virtual models with a mobile phone.

חומרים בנושא אינטרנט בטוח - מחלקת חינוך בוושינגטון / GetNetWise

סדנה המתארת תוכנית אינטראקטיבית חינוכית המלמדת ילדים כיצד להתנהג במרוחב המקוון, וכיצד לא להיות מנוצלים

מאגר סרטונים העוסקים בהמלצות לשימוש נבון ברשת לתלמידים, הסרטונים פותחו לקראת היום הלאומי לאינטרנט בטוח, והם במגוון שפות

אתר המקבץ עצות שיעזרו לילדים לגלוש בביטחה ברשת האינטרנט

עם כניסתה של הרשת החברתית כמעט לכל בית, הולך וגובר השימוש הפוגעני בה בקרב בני נוער. חלק מהם עברו חוויה לא קלה של הטרדות... see more

למידה מרחוק של נושאים שונים הקשורים בגלישה נבונה ובטוחה באינטרנט, במסגרת החינוך המיוחד.

סרטון המספר על אופיר רחום שהלך לפגוש בחורה שהכיר באינטרנט, מפגש שעלה לו בחייו, אביו מספר

הזמנה לתערוכת פוסטרים "אמן ברוח הרשת" היבטים ערכיים ותרבותיים ברשת סטודנטים לעיצוב שנה א

סקירה של חוקים העוסקים בגלישה בטוחה ובפגיעה מקוונת במערכות החינוך במדינות בארה"ב.במאמר מובאות תובנות מהמידע הרב הטמון... see more

מה זאת בריונות ברשת מי המטרה?,כיצד לנהוג?כיצד לדבר עם ההורים ולספר להם , סיפורי מקרה ועובדות

אתר הסבר על שימוש נבון ברשת , טיפים להורים, עצות לגלישה בטוחה, מדריך לבלוגר הצעיר,

האתר נותן טיפים להורים כיצד לנהוג עם הילדים ולהסביר להם כיצד לגלוש באינטרנטכשהם לבד.

סרטון המדבר על פורום מוזיקה והסכנות באינטרנט,, פרויקט "גלישה בטוחה" פרק 4 הקמפיין בא להזהיר ילדים בנוגע לסכנות הגלישה... see more

הסבר ביו טיוב לכל משפחה, הורים לילדים אשר גולשים ברשת חייבים תוכנת מעקב אחר גלישת הילדים ברשת. זו לא תוכנת מעקב אלא מערכת... see more

בעזרת מומחים לתחום בדק "גלובס" אילו פרצות מדאיגות עלולות להימצא אפילו באתרים של בתי-הספר, ואילו כלים יש בידי ההורים כדי... see more

הנחיות להורים ועצות בטיחות לכתיבה בסיסיות של בלוג באינטרנט ,עצות שיסיעו לשמור על הילד ברשת האינטרנט

המימד המוסרי של ההוראה וטבעה האתי של מקצועיות המורה מהווים תפיסה ערכית שנמצאת בבסיס זהותו המקצועית והאישית של המורה.

סרטון על טום שהכיר חבר ברשת האינטרנט , כיצד לשמור על סביבה בטוחה,

סרטון המתאר נושאים הקשורים לטיפים ועצות לגלישה נבונה ברשת , בסרטון מדברים על סכנות ברשת, הטרדות ברשת, חרמות, ברשת,... see more

מוסדות החינוך בעידן האינטרנט ניצבים בפני האתגר החינוכי של הקניית ידע,ומיומנות לשימוש בכלי טכנולוגיית המידע ושל פיתוח... see more