MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-24 of 66 results for MERLOT Materials

These exercise is oriented to training students to develop 3D accuracy virtual models with a mobile phone.

הזמנה לתערוכת פוסטרים "אמן ברוח הרשת" היבטים ערכיים ותרבותיים ברשת סטודנטים לעיצוב שנה א

This leasson was created to help students accomplish two goals.  First, to access the class website, join, and interact... see more

Video tutorial on How to attribute Creative Commons licenses to images using the Xpert tool. Duration 02:43.

This is a Stand Alone Instrutional Resource lesson that can be used when learning how to write a quality blog comment. ... see more

Introduction lesson to cyber bullying.

הסבר על רשיונות Creative Commons   - כיצד הרעיון תורם לשיתוף מידע ברשת ושימוש ביצירות דיגיטליות תוך שמירה על הקנין הרוחני... see more

Students will be able to define and recognize bullying in person and online. Students need to be able learn how to be... see more

מאמר הסוקר כיצד הפיקוח על המידענות אתיקה במשרד החיונך מנסה להתמודד עם תופעות התנהגויות ובעיות חדשות שהאינטרנט כמציאות... see more

אתר באנגלית המתאר את הזכויות הבסיסיות שיש לאזרח הדיגיטאלי והן את החובות . בסביבה הלימודית הזאת ישנם קישורים לאתרים חשובים... see more

סרטון המדבר על פגיעה בפרטיות ברשת : אסף טרפיקנט, מנכ"ל Quickwin שיווק באינטרנט ומנחה סדנאות שיווק ב MC-Forum ועורך הדין... see more

סרטון המתאר את חוסר הפרטיות שלנו ברשת , את תיואר תיאורית "האח הגדול" היודע הכל עלינו.

מאמר: כולנו מושבעים: לנצח תיק באמצעות קמפיין פייסבוק. של סער סיקלאי המדבר על דעת הקהל המשפיעה על המשפט. זה לא סוד שבתיקים... see more

——————————————————————————————... see more

ההרצאה של לאה, "Eco-Usability – ידידותי למשתמש ולסביבה", עסקה בקשר בין שמישות לאיכות הסביבה, היא היחידה שהתייחסה באמת... see more

אינטראקטיביות מתוקשבת בסביבות וירטואליות מאופיינת ב: למידה פעילה - הלומד או המשתתף פעילים ומקיימים שיח עם המחשב ו/או... see more

סרטון המתאר נושאים הקשורים לטיפים ועצות לגלישה נבונה ברשת , בסרטון מדברים על סכנות ברשת, הטרדות ברשת, חרמות, ברשת,... see more

קטע מההצגה נופלים ברשת העוסק בסכנות ברשת האינטרנט , חשפיה לתכנים פוגעניים, הטרדות, פרטיות , ברינות ועוד

מאגר סרטונים העוסקים בהמלצות לשימוש נבון ברשת לתלמידים, הסרטונים פותחו לקראת היום הלאומי לאינטרנט בטוח, והם במגוון שפות

סרטון המצתאר כללים לשימוש נבון ברשת טיפים לגלישה נבונה לצעירים

לימור הררי, אחראית על תחום אתיקה ומוגנות ברשת במינהל מדע וטכנולוגיה ובאגף לחינוך היסודי, משרד החינוך, מציגה את התפתחותה... see more

המימד המוסרי של ההוראה וטבעה האתי של מקצועיות המורה מהווים תפיסה ערכית שנמצאת בבסיס זהותו המקצועית והאישית של המורה.

בעזרת מומחים לתחום בדק "גלובס" אילו פרצות מדאיגות עלולות להימצא אפילו באתרים של בתי-הספר, ואילו כלים יש בידי ההורים כדי... see more

העולם הבוקר מדבר על תוכנה חדשה שתעזור להגן על ילדינו ברשת האינטרנט