MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-10 of 10 results for MERLOT Materials

דף מידע על מחלת האנמיה החרמשית ובו סרטון המתאר את הגורם למחלה. הסרטון מקושר לאתר youtube. מופיע במדור מאגר מדע של אתר... see more

דף מידע בנושא תגובה חיסונית ובו סרטון המציג את תפקודם של תאי ה B (תאים מפרישי נוגדנים): כיצד הם מופעלים וכיצד נבחרים... see more

דף מידע העוסק בדרכים שפיתחו חיידקים כדי לפלוש לתוך תאי הגוף. מכיל סרטון המתאר את מחזור חייהם של שלוש מחלות בהן חיידקים... see more

דף מידע ובו סרטון המתאר את תהליך ההעברה הגנטית, בו וירוסים התוקפים בעלי חיים עוברים התאמה ויכולים לתקוף גם בני אדם. מתאר... see more

דך מידע ובו סרטון המסביר כיצד פועל חיסון פעיל ואת השפעתו על מערכת החיסון. הסרטון הוא בשפה האנגלית והדף מכיל תרגום... see more

דף מידע בנושא מחלת האיידס ובו סרטון המתאר כיצד מתבצע תהליך השכפול של והוירוס, וכיצד תרופות למחלה מפריעות לתהליך זה. הדף... see more

דף מידע ובו שלושה סרטונים המסבירים על מחלת המלריה והטפיל הגורם לה. הסרטון הראשון מתאר בכלליות את מחזור החיים של הטפיל... see more

דף מידע בנושא עמידות לאנטיביוטיקה בחיידקים: כיצד ומדוע היא מתפתחת. מכיל סרטון המציג מספר מנגנוני עמידות. הסרטן מקושר לאתר... see more

דף מידע ובו סרטון המציג שיטה חדשה למאבק בוירוס השפעת באמצעות כיוון נוגדנים לגזע הנגיף ומניעה של כניסתו לתוך תאי הגוף.... see more

דף מידע ובו סרטון המסביר על שפעת החזירים, תסמיניה, דפוס ההתפשטות שלה ודרכי ההתמודדות איתה. מופיע במדור מאגר מדע של אתר... see more