MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-24 of 38 results for Materials Submitted by Meital Meital

חומר הלימוד יחידה 1 פרקי הכנה יחידות 3-2 משוואות לינאריות והמרחב Rn יחידות 5-4 מטריצות ודטרמיננטות יחידה 6 שדה המספרים... see more

קורס זה הוא המשך והשלמה לקורס אלגברה לינארית 1 (20109). באמצעות צמד הקורסים הזה ירכשו הסטודנטים את רמת הידע באלגברה... see more

קורס זה הוא קורס מבוא המציג לסטודנטים נושאים בסיסיים במתמטיקה. הוא אינו קורס טכני ואין רוכשים בו מיומנות חישובית תיכונית... see more

קורס מקנה לסטודנטים בתחום המדעים את הכלים הדרושים בתחום החדו"א2 במשתנה אחד. הוא מדגיש את הטכניקה והיישומים יותר מאשר את... see more

ספר הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (תרגום: נ' שקד-מונדרר; האוניברסיטה הפתוחה, 1998) הוא תרגום לעברית של פרקים 19-12... see more

קורס עוסק במרחבים מטריים ובטופולוגיה קבוצתית, תורות שהפכו במהלך המאה ה-20 ליסודות האיתנים שעליהם נבנית האנליזה המודרנית.... see more

נושאי הלימוד מרחבי הילברט, אופרטורים לינאריים, פונקציונלים לינאריים, המשפט הספקטרלי עבור אופרטורים קומפקטיים צמודים לעצמם... see more

מטרת הקורס להקנות ידע והבנה בתחום האלגברה המופשטת. הוא מיועד לסטודנטים למתמטיקה או למדעי המחשב, וגם סטודנטים לפיסיקה... see more

R. Dennemeyer, Introduction to Partial Differential Equations and Boundary Value Problems (McGraw Hill, 1968).הקורס חשוב... see more

הקורס הוא תרגום מעובד, הכולל הרחבות, של הקורס Complex Analysisשל האוניברסיטה הפתוחה באנגליה (1975), בתוספת מדריך למידה.... see more

הקורס כולל יחידת הכנה ועשרה פרקי לימוד. יחידת ההכנה מקנה מושגים מתורת הקבוצות וכוללת פרק על תכונות של הישר הממשי. בפרקי... see more

האתר כולל מאגר פעילויות בתחומי דעת השונים (מתמטיקה, היסטוריה, גיאוגרפיה, חינוך לשוני, מקרא) ומיועד לתלמידים עם לקויות... see more

ארכיון עלון המתמטיקה לבית הספר היסודי מבית מט"ח. כל גיליון עוסק בנושא שונה מהעולם הרחב, אשר מוצג באמצעות קטעי קריאה... see more

הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה... see more

הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה... see more

הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה... see more

הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה... see more

הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה... see more

הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה... see more

הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה... see more

הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה... see more

הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה... see more