MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-24 of 80 results for Materials Submitted by Meital Meital

חומר לימוד בקורס

סביבת למידה מתוקשבת לכיתות ט' העוסקת בזיהום אוויר, הגורמים לו והשלכותיו. בסביבה תרגול במיומנויות איסוף ועיבוד מידע... see more

סביבת למידה מתוקשבת בנושאי מכניקה קלאסית ומכניקה ניוטונית. בסביבה הסברים על חיכוך, כוחות אלקטרו-מגנטיים, מהם כוחות,... see more

סביבת למידה מתוקשבת בכימיה לתלמידי התיכון. בסביבה הסברים ומטלות בנושא אלקטרונים, תגובות כימיות, חמצון, טיטרציה, הכרת... see more

שתי פעילויות המיועדות לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסביב לים התיכון",... see more

מצגת הדרכה למורים בנושא שימוש בפייסבוק וסרטונים המציגים אירועים שונים הקשורים בהתנהגות נבונה - דואר זבל, קשרים עם זרים

האתר מכיל מגוון חומרי לימוד, דפי מידע ומבחנים בנוגע לגוף האדם, החל מחדשות אחרונות בתחום, דרך היסטוריה, תזונה ומידע על... see more

האתר מציע תוכניות חינוכיות, מאגר מידע של מאמרים ומחקרים, מסד נתונים אודות מגוון היצורים החיים, מפות, משחקים ואתגרים... see more

סביבת למידה מתוקשבת בכימיה לתלמידי חטיבת הביניים. בסביבה דפי מידע על יסודות הכימיה, מבנה האטום, שינויים פיזיקליים... see more