MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-24 of 29 results for Materials Submitted by Meital Meital

Prof. Daphne Koller from Coursera speaks at the 2013 MEITAL Conference

סרטון העוסק במיקומה הגאוגרפי של באר שבע ובהשפעתו על ההיסטוריה שלה בתקופת המקרא. הסרטון צולם בתל באר שבע.

דף מידע המכיל סרטון ובו הסבר על הריבוזום, מבנהו ותפקידו ותרומתם של שלושת זוכי פרס נובל לכמיה בשנת 2009 לחקר הנושא. הסרטון... see more

דף מידע ובו מצגת המתארת את ההשפעות הסביבתיות של השריפה בכרמל בדצמבר 2010 ואת תהליכי השיקום של האיזור שנפגע. קיימת גרסא של... see more

דף מידע בנושא מוטציות והקשר ביניהן להתפתחות אבולוציונית. מכיל מצגת מסבירה על סוגי האברציות הכומוזומליות השונות. מופיע... see more

דף מידע ובו מצגת העוסק בחוקי התורשה שגילה גרגור מנדל. המצגת מסבירה את חוקי מנדל וכיצד הם מתארים את כללי התורשה הבסיסיים.... see more

דף מידע בנושא תורשה ובו מצגת המתארת ומסבירה מספר דוגמאות לסטיות מחוקי התורשה של מנדל. מופיע במדור מאגר מדע של אתר מכון... see more

דף מידע ובו מצגת בנושא אנזימים, הרכבם וצורת העבודה שלהם בגוף. כלול במדור מאגר מדע באתר דוידסון אונליין.  

האנרגיה על צורותיה השונות סובבת אותנו, היא המקור לכח המניע גופים, היא החום, היא מה שיוצר את הזרם החשמלי, את זרם המים, את... see more

דף מידע ובו מצגת המסבירה על התפרצות הר הגעש באיסלנד באפריל 2010, ובה מידע על התנאים הגיאולוגיים הייחודיים הקיימים באיסלנד... see more

הרצאתו של פרופ' יורם עשת במסגרת הקורס "גישות ומודלים בעיצוב ופיתוח של מערכות" (14013) של האוניברסיטה הפתוחה. פרופ' יורם... see more

הרצאתו של פרופ' יורם עשת במסגרת הקורס "עקרונות בעיצוב ובניתוח של סביבות למידה". מאגרי מידע עכשויים הינם "מחסנים" של... see more

מצגת שהוכנה במוזיאון בעקבות השריפה הגדולה בכרמל - דצמבר 2010. המצגת מסבירה מה היא בעירה, איך מכבים אש ומה הם חומרים מעכבי... see more

סרטון על הצוללן הקרטזי , המדגים כיצד אפשר לנוע מעלה ומטה מתחת למים, או כיצד להישאר בעומק קבוע, וזאת בדרך מפתיעה, שנראית... see more

בתערוכה "לאור החשמל" מוצג סרטון - "חוויה מחשמלת" - ממנו אפשר ללמוד למה אנחנו מתחשמלים.

המוצג "חיכוך חשמלי" בתערוכת "לאור החשמל" מסביר אודות מושג ההתנגדות.

למרות שלגלילאו גליליי לא היתה גישה לתא ואקום, וכמובן שמעולם לא הגיע לירח, הוא בכל זאת הצליח לנבא כיצד יתנהגו עצמים אם... see more

הרצאה שניה של פרופ' יורם עשת במסגרת הקורס "גישות ומודלים בעיצוב ופיתוח של מערכות" (14013) של האוניברסיטה הפתוחה. בהרצאה... see more

סרטון של נאס"א (NASA Brain Bites™  ) - אסטרונאוט מדגים את ההשפעה של היעדר כבידה על שימוש בכלי עבודה בחלל.

חבורת ילדים עושים ניסויים עם מטוטלות ובודקים את ההשפעה של שלושה גורמים – משקל המטוטלת, אורך החוט, וזווית ההתחלה על הזמן... see more

דף מרכז עם קישורים לסרטונים אודות מוצגים בתערוכה "לאור החשמל" והמושגים שאפשר ללמוד מהם