MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-24 of 687 results for Materials Submitted by Meital Meital

אוסף ערוך של קטעי וידאו קצרים המציגים את החיים בתל אביב בין השנים 1964-1926. הופק בשנת 1999, לרגל שנת התשעים לייסוד העיר.... see more

הסרט מתאר את ייבוש הביצות והקמת היישובים בעמק חפר בשנות ה-30. מתוך: ארכיון הסרטים היהודיים ע"ש סטיבן שפילברג. אנגלית, ללא... see more

יעל בן דב מתארת כיצד העבירה מזוודה עם נשק עבור מחתרת הלח"י. מתוך: תולדות ישראל: המייסדים - סיפורו של דור תש"ח

חייל יהודי אמריקני מבקר בארץ ישראל, לאחר שלחם בחזית צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה. הסרט מאפשר הצצה על הרכב האוכלוסייה,... see more

שמואל אלבק, שהיה מפקד בארגון ההגנה, מתאר את האווירה בליל החלטת האו"ם על תכנית החלוקה והקמת מדינה יהודית. במתוך: תולדות... see more

סרטון על בית אחאב ועל העיר יזרעאל ומה שהתרחש בה על פי המסופר בספר מלכים. הסרטון צולם בתל יזרעאל.

Prof. Daphne Koller from Coursera speaks at the 2013 MEITAL Conference

הרצאה מתוך הקורס תורת המימון - ניהול פיננסי של גופים עסקיים. ההרצאה עוסקת בתקצוב הון בתנאי אי-ודאות.

סרטון קצר (רצף תמונות) המציג תמונות מהגירוש לאושוויץ ומהמחנה עצמו. כולל תמונות עכשויות של המבקרים באושוויץ

סרט תיעודי משנת 1946 על מחנה עקורים בגרמניה לאחר מלחמת העולם השנייה. מתוך: ארכיון הסרטים היהודיים ע"ש סטיבן שפילברג

סרט המתעד את השנתיים הראשונות למדינת ישראל: הכרזת המדינה, מלחמת השחרור, קיבוץ הגלויות, עלייה וקליטה, יבוש החולה וצה"ל... see more

סרטון העוסק במיקומה הגאוגרפי של באר שבע ובהשפעתו על ההיסטוריה שלה בתקופת המקרא. הסרטון צולם בתל באר שבע.

סיפורים וחוויות של עולים חדשים ממרוקו שהתיישבו בקרית גת ובמקומות אחרים בחבל לכיש בשנות ה-50. הסרט צולם בשנת 1964. מתוך:... see more

תיאור הפעולות במחנה העקורים ברגן בלזן, שלוש שנים לאחר תום השואה. הסרט צולם בשנת 1948. מתוך: ארכיון הסרטים היהודיים ע"ש... see more

בנימין גייגר מתאר את ילדותו בצפת וכיצד נמלט מבחור ערבי שרצה להרוג אותו בתקופת מאורעות תרפ"ט - 1929. מתוך: תולדות ישראל:... see more

סרט על תולדות חייו של בנימין זאב הרצל, המציג את האירועים המרכזיים בחייו. הסרט הופק בשנת 1960, לציון מאה שנה להולדתו של... see more

על הקמת קיבוץ נווה אילן ועל הקשיים שליוו אותה, מסופר על ידי עולה מצרפת שלחם במק"י. הסרט צולם בשנת 1952.

הסרט משרטט את כיבוש הנגב בארבעה תחומים עיקריים: ניסויים בחידושן של שיטות חקלאות קדומות, כריית מחצבים, תיירות, והתיישבות... see more

הסרטון מציג את עקרונות האידאולוגיה הנאצית הגרמנית: תורת הגזע, האנטישמיות, הלאומנות, מרחב המחייה ועקרון המנהיג. מתוך:... see more

פליטי שואה יהודים במחנות מעבר נמלטים מאירופה במשאיות, ברכבות וברגל בדרכם לארץ ישראל. הסרט צולם בשנת 1947. מתוך: ארכיון... see more

סיפור הבריגדה היהודית סמוך לסיום מלחמת העולם השנייה. הסרט, שצולם בשנת 1945, מתאר את שחרור היהודים מתוך מחנות הריכוז... see more

הבאתם של ילדים עקורים מאירופה של אחרי מלחמת העולם השנייה אל ארץ ישראל המנדטורית. הסרט צולם בשנת 1947. מתוך: ארכיון הסרטים... see more

נאומו של בן גוריון והכרזת המדינה, ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948. בליווי תמונות וקטעי סרטים מרחבי ארץ ישראל ומטקס ההכרזה.

תיאור הסכנות היומיומיות בחיים בקיבוץ כיסופים, יישוב ספר ליד רצועת עזה בגבול מצרים. הסרט צולם בשנת 1956, ימי מבצע קדש.... see more