MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-24 of 52 results for Materials Submitted by Meital Meital

A slide of hematopoietic tissue, bone marrow (smear) from a human.

דף עבודה אינטראקטיבי בנושא מחזור המים בטבע ומעברם בין מצבי הצבירה השונים. הדף כולל הדמייה, שאלות סגורות עם בדיקה ושאלה... see more

דף עבודה אינטראקטיבי בנושא תהליך הפקת האשלג מן המים של ים המלח. הדף כולל הדמייה של התהליך, ושאלות סגורות עם בדיקה. מצורף... see more

דף עבודה אינטראקטיבי בנושא היווצרות נפט גולמי, עיבודו, והשימושים בתוצריו. הדף כולל הדמייה של ניסוי, ושאלות סגורות עם... see more

דף מידע בנושא בקרה על ביטוי גנים ואופרונים בתא, ובו יישומון המתאר את אופרון הלקטוז, האחראי על פירוק לקטוז. מופיע במדור... see more

דף מידע המתאר מהי הברירה הטבעית, ממה היא מושפעת ומה הם השלכותיה. מכיל יישומין המדמה אוכלוסיה תחת השפעה של ברירה טבעית.... see more

דף מידע בנושא בריאות הלב ואורח חיים בריא, ובו יישומון המציג כיצד תזונה ופעילות גופני משפיעים על חוזק ומאמץ הלב. מופיע... see more

דף מידע ובו יישומון המלמד כיצד לבצע חיבור וקטורים. מופיע במדור למידה מתוקשבת באתר מכון דוידסון.

דף עבודה אינטראקטיבי בנושא תמיסות והבחנה בין ממס למומס. הדף כולל הדמייה של ניסוי, ושאלות סגורות עם בדיקה. מצורף לדף... see more

דך מידע ובו יישומון הממחיש את נושא התמוססות של מלח במים. מה גורם לתופעה זו להתרחש? מדוע המלח נעלם במים? מה קורה למלח כאשר... see more

דף עבודה אינטראקטיבי בנושא הפרדת תערובות על פי תכונות החומרים שבהן, לצורכי מחזור. הדף כולל הדמייה של ניסוי, שאלות סגורות... see more

אתר מלווה קורס בנושא שימוש בסימולציות לתיכון תהליכים בהנדסה כימית. סימולציה תהליכית היא כלי חשוב בתהליך של תיכון. היא... see more

דף עבודה אינטראקטיבי בנושא העברת חומרים במצבי צבירה שונים מכלי לכלי ובדיקה האם צורתם ונפחם נשמרים, שימור החומר. הדף כולל... see more

דף עבודה אינטראקטיבי בנושא תכונות של חומרים: הולכת חום, הולכת חשמל, משיכה למגנט,כובד ומחיר; ותכנון מוצרים לפי התאמתן. הדף... see more

דף עבודה אינטראקטיבי בנושא מצבי הצבירה של המים והמעבר ביניהם, נקודת קיפאון ונקודת רתיחה. הדף כולל הדמייה של ניסוי, שאלות... see more

דף מידע ובו יישומון ללימוד מתמטיקה, הממחיש כיצד נראים נגזרת ואינטגרל בצורה גרפית ועל ידי כך מסביר את הגיון מאחוריהם.... see more

דף עבודה אינטראקטיבי בנושא מדידת נפח של גופים באמצעות משורה ומים, והשוואה בין נפחים. הדף כולל הדמייה של ניסוי, ושאלות... see more

דף מידע המכיל יישומון בנושא רמת pH - רמת חומציות, ומסביר מהו pH, מה משפיע עליו וכיצד מחשבים אותו. מופיע במדור למידה... see more

דף מידע בנושא הולכת מידע בתאי עצב, ובו יישומון מסביר כיצד מועבר האות החשמלי בפוטנציאל פעולה בתאי עצב, תוך מתן דגש לתפקידן... see more

דף מידע העוסק תגובות כימיות, ובו יישומון הממחיש נושאים עיקריים בתחום כגון קצבי תגובות, שיווי משקל, אנרגית שפעול ועוד.... see more

אתר מלווה קורס בהנדסה כימית שמטרתו שימוש בסימולציות לניתוח וסינתזה של תהליכים.אתר הקורס כולל: חומרי למידה (הרצאות... see more

דף אינטראקטיבי בנושא אנרגיות חילופיות, הכולל הדמייה, ובוחן אמריקאי הכולל בדיקה. הדף עוסק במקורות השונים לאנרגיה חשמלית:... see more

דף אינטראקטיבי בנושא תכנון , הכולל הדמייה, שאלות סגורות הכוללות בדיקה, ושאלות פתוחות. הדף עוסק בתכנון מערכת חימום מים... see more

דף מידע בנושא אופטיקה גיאומטרית ועדשות, ובו יישומון המדגים משפיעה עדשה על אור הפוגע בה, ומה תיהיה הדמות אותה נראה כאשר... see more