MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-5 of 5 results for Materials Submitted by Meital Meital

דף אינטראקטיבי בנושא מעלים חשמליים במכשירי חשמל, המכיל הדמייה, משחקים עם בדיקה, טקסט אינפורמטיבי ושאלות. הדף עוסק במערכות... see more

דף אינטראקטיבי בנושא השלד והשרירים, הכולל טקסט, תרשים זרימה, הדמייה, ופעילויות הכוללות הערכה. הנושא כולל שמות עצמות... see more

שיעור 1: הפרספקטיבה הסוציולוגית. שיעור 2: ארגון חברתי. שיעור 3 - תרבות.   שיעור 4 - חיברות שיעור 5 - קבוצות וארגונים... see more

דף עבודה אינטראקטיבי בנושא חומרי הדלק השונים - קרוסין, סולר, גז בישול, בנזין, שמן, שעווה, פחם, עץ, פחם עץ, וגז... see more

5 דפי פעילות אינטראקטיבית בנושא מערכת השמש, הכוללים הדמייה, שאלות סגורות, טקסט, שאלות פתוחות ופעילויות חקירה ברשת. הדפים... see more