MERLOT Materials

Show results for

Filter by

217-240 of 1,130 results for Materials Submitted by Meital Meital

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

הזירה הפנים לבנונית גועשת לאחר הודעתו של סעיד אל חרירי כי הוא לא יוכל להרכיב ממשלה. פרופ' קייס פירו מאוניברסיטת חיפה מנסה... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הבייניים... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הבייניים... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הבייניים... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

תנועת החמאס דומה לתנועות איסלמיות אחרות, אך במובנים רבים היא גם נבדלת מהן. מהם מאפייניה הייחודיים של תנועת החמאס? הרצאתו... see more

הרצאות מתוך הכנס "הטבח בכפר קאסם - חמישים שנה אחרי" שנערך באוניברסיטת חיפה במרץ 2007. ח"כ מוחמד ברכה - יו"ר חד"ש, ד"ר... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: קדמה... see more

המאמר, הלקוח מכתב העת "דברים" של מכללת אורנים, עוסק בוודאות ובאי-ודאות כשני מושגים המהווים מרכיבים מהותיים בקונספציה... see more

ד"ר שמואל בר מהמכון למדיניות ואסטרטגיה בהרצליה סוקר את התהפוכות בתולדות תנועת האחים המוסלמים בירדן – החל מהיותה תנועה... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן - משלום למלחמה... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הבייניים... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הביניים... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הביניים... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הביניים... see more

הרצאותיהם של ח"כ ד"ר חנא סוויד ועו"ד צבי הדר בנושא יחסי הגומלין בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי על רקע הצעת חוק העיריות,... see more

הבאתם של ילדים עקורים מאירופה של אחרי מלחמת העולם השנייה אל ארץ ישראל המנדטורית. הסרט צולם בשנת 1947. מתוך: ארכיון הסרטים... see more

המאמר דן בשילוב הסרט בהוראת ההיסטוריה כניסיון לתת מענה לקשיים המתעוררים בהוראת התחום. המאמר מציע דרכי עבודה עם סרטים... see more

ד"ר דינה שטיין מהחוג לספרות עברית והשואתית, אוניברסיטת חיפה על הסיפור של ההיסטוריה הנגדית בספרו של פרופ' מוטי גולני "ימים... see more

הרצאתה של דינה ליסנסנקי מהאוניברסיטה העברית על משפחתו האישית של חסן אל-בנא, מייסד ומנהיג תנועת האחים המוסלמים במצרים.... see more

מידע על ההיסטוריה של מחלת האיידס - תחילתה, חוסר האונים שיצרה המחלה ברפואה והתייחסות הזרם השמרני והכנסייה לאיידס.