MERLOT Materials

Show results for

Filter by

217-240 of 567 results for discipline "Cell and Molecular Biology"

דף מידע ובו סרטון הממחיש כיצד מתרחש תהליך קישור תא דם לבן (לויקוציט) אל דופן כלי הדם על מנת לעבור דרכו ולהגיע  אל אתר... see more

דף מידע ובו סרטון בנושא מנגנון פעולת נשא הגלוקוז במעי, המעביר את הגלוקוז מחלל המעי אל מחזור הדם בניגוד למפל הריכוזים... see more

דף מידע ובו סרטון העוסק בפעולת משאבת הנתרן-אשלגן, במנגנון פעולתה ותפקידיה בתא. הסרטון הוא באנגלית והדף מכיל תרגום... see more

דף מידע ובו סרטון הסוקר את רוב סוגיי חלבוני ההעברה: חלבונים המאפשרים מעבר מבוקר של חומרים דרך הממברנה התאית ואל תוך... see more

דף מידע ובו סרטון המציג את השחקנים המרכזיים בתגובת חלבוני ה-G ואת תפקידם בתגובת שרשרת המהווה מנגנון תקשורת... see more

דף מידע ובו סרטון המסביר כיצד נוצר פוטנציאל פעולה - תהליך חשמלי אשר במהלכו עובר מידע בצורה של אות חשמלי מקצה אחד של תא... see more

דף מידע ובו סרטון המציג תנועת ואסיקולות באזורי הצמיחה של הצמח. הסרטון מקושר לאתר YouTube . כלול במדור מאגר מדע באתר... see more

דף מידע ובו סרטון בנושא בקרת שיעתוק הדנ"א על ידי אופרון הלקטוז. הסרטון מקושר לאתר YouTube . כלול במדור מאגר מדע באתר... see more

דף מידע ובו סרטון המדמה מסע בתוך התא ושם דגש על מספר תהליכים חשובים המתרחשים בו. הסרטון מקושר לאתר YouTube . כלול... see more

דף מידע המכיל סרטון בנושא אפופטוזיס - מוות מכוון של התא. הסרטון מציג אפופטוזיס של תא המופעל בידי תא T. מכיל קישור לאתר... see more

דף מידע המכיל סרטון המתאר באופן מופשט את תפקידיו העיקריים של האברון בתא הנקרא אברון גולג'י. מכיל קישור לאתר המקורי של... see more

דף מידע המכיל סרטון המתאר כיצד נוצר מתח הממברנה בתא. הסרטון מקושר לאתר YouTube . כלול במדור מאגר מדע באתר דוידסון... see more

דף מידע המכיל סרטון המציג דוגמא לתקשורת בין תאית ותוך תאית של מנגנון "הלחם או ברח" (fight or flight). בהמשך הדף מפורטים... see more

דף מידע המתאר את האברונים העיקריים הקיימים בתא: ליזוזום, אברון גולג'י, הרשת האנדופלזמטית, הגרעין והמיטוכונדריה. מכיל... see more

מאמר בנושא מוטציות שקטות: מוטציות אשר אינן משנות את רצף חומצות האמינו בחלבון, וכיצד מסתבר שיש להן השפעה לא צפויה על מבנה... see more

דף מידע ובו הסרטון המסביר מהם ההורמונים וכיצד הם פועלים. הסרטן הוא בשפה האנגלית והדף מכיל תרגום והסברים. מופיע במדור מאגר... see more

דף מידע המכיל סרטון ובו הסבר על הריבוזום, מבנהו ותפקידו ותרומתם של שלושת זוכי פרס נובל לכמיה בשנת 2009 לחקר הנושא. הסרטון... see more

דף מידע בנושא שימוש חוזר בחלבונים בתא, ובו סרטון המציג כיצד התא ממחזר חלבונים תוך שימוש בנשאים לגלוקוז GLUT4. הסרטון... see more

דף מידע ובו שני סרטונים בנושא ריבוזומים וחלבונים. הסרטון הראשון מתאר בפשטות כיצד מסונתז החלבון בריבוזום. הסרטון השני נכנס... see more

דף מידע ובו שני סרטונים העוסקים בתהליכי עיבוד של mRNA. הסרטון הראשון עוסק בתהליך עיבוד הmRNA בסמוך לשעתוק, והשני עוסק... see more

דף מידע העוסק בתהליך שעתוק הגנים כשלב ראשוני בתהליך יצירת החלבונים, ובו סרטון המתאר את תהליך השעתוק עם רכיביו העיקריים.... see more

דף מידע ובו סרטון המתאר תהליך ייצור החלבון בתא, מהשעתוק דרך תרגום ועד קיפול והכוונה לאזור הפעילות. הסרטון מקושר לאתר... see more

דף מידע ובו סרטון המציג את אבני הדרך העיקריות בביוכימיה בשלושים השנים האחרונות. הסרטון מקושר לאתר youtube. מופיע במדור... see more

דף מידע בנושא תהליך הליגציה - חיתוך ה-DNA והחדרת מקטע DNA חדש לתוכו - ובו סרטון הממחיש את התהליך. הסרטון מקושר לאתר... see more