MERLOT Materials

Show results for

Filter by

217-240 of 252 results for MERLOT Materials

בקישור זה טקסט פשוט ומנוקד המסביר אילו תנאים צריך ארנבון מחמד. לקטסט גם גרסא לשמיעה. מופיע בחדר העיון של מערכת אופק... see more

דף מידע בנושא שימוש בהסוואה בטבע, ובו בסרטון המראה כיצד מספר בעלי חיים משתמשים בהתחפשות כאסטרטגיות להגנה מטורפים, הרתעה... see more

יחידה זו מציגה סרטון טבע קצר וטקסט כתוב העוסקים בבקיעתו של אפרוח היען. הפעילות הראשונה מציעה השוואה הממחישה את המידע... see more

שתי פעילויות המיועדות לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסביב לים התיכון",... see more

מטלת חקר מתוקשבת. מנהלי אתר מיני ישראל החליטו על מיזם חדש שמטרתו להקים באתר מיני ישראל גן בוטאני זאולוגי המדמה סביבה... see more

מאמר - בעלי חיים ובני אדם מפיצים מסביבם ריחות, המפתים את בני הזוויג השני. הם מפזרים פרומונים או בשמים, כי לאהבה, מתברר,... see more

מאמר העוסק בנושא החקיינות בטבע ומתאר את מחקריו של הנרי וולטר בייטס ואת התופעה בנקראת על שמו, בה חיות ללא מנגנוני הגנה... see more

דף מידע ובו סרטון המתאר כיצד דגים נושמים ואת מבנה מערכת הזימים. הסרטון הוא באנגלית והדף מכיל תרגום והסברים. הסרטון מקושר... see more

דף מידע ובו שני סרטונים המתארים כיצד טווה העכביש את רשתו. הסרטון הראשון עוסק בתהליך טווית סיבי הקורים והסרטון השני עוסק... see more

התיאוריה האקולוגית גורסת כי שני מינים שמנצלים משאב מסוים בדרך דומה לא יכולים לחיות יחד. כלומר אם שני המינים מתחרים על... see more

דף מידע ובו סרטון בנושא כיצד מכינות הדבורים דבש. הסרטון הוא בנגלית והדף מכיל תרגום והסברים. הסרטון מקושר לאתר YouTube .... see more

מאמר המספר על יכולתם של כלבים לזהות סרטן באמצעות חוש הריח. כלול במדור מאגר מדע באתר דוידסון אונליין.

האומנם רשאי האדם לראות את עצמו כנזר הבריאה, ולהתנהג אל שאר בעלי החיים כאל נחותים ממנו וכמי שלא ראויים ליחס מוסרי? האם... see more

סקירה של בתי הגידול העיקריים בישראל ומיני חיות-בר הקשורים אליהם שהוכחדו או נמצאים בסכנת הכחדה. מתוך הדו"ח לטבע נולד- על... see more

מחקרי רמת הנדיב בשטחים הפתוחים שבשטחה ומידע המבוסס עליהם, בהתמקדות על אוכלוסיית הצבאים, דו-חיים וחסרי חוליות.

בין בעלי החיים מבחינים בין שתי תבניות של תפקוד צעירים שאך זה נולדו או בקעו, יש כאלה שהם חסרי ישע ויש את... see more

במסגרת היחידה נפגשים התלמידים עם 3 עצומות, המתייחסות להיבטים שונים הקשורים להאכלת חתולי רחוב. העצומה הראשונה מזמנת עיסוק... see more

A mathematical, Cartesian-based tome linking all known forms of life to a Creative entity.

This open textbook is being utilized in a physiology course for undergraduate kinesiology students by Aaron Corcoran,... see more

Bioenergetics Learning Modules: Animations on teaching Photosynthesis and Cell Respiraton

'Discover everything you need to know about sharks with this fun-filled app from Discovery Kids! Following on the heels... see more

Detailed information on fish, ichthyology sites. Interactive sites on Salmon life cycle, fish anatomy, and more.

סביבת למידה מתוקשבת בנושא אקולוגיה של התנהגות בעלי חיים, המיועדת לתלמידי הכיתות הגבוהות בבית הספר היסודי. בסביבה דפי מידע... see more

This lesson plan comes from EDSITEment, an educational Web site from the National Endowment for the Arts (NEA) and the... see more