MERLOT Materials

Show results for

Filter by

241-264 of 1,130 results for Materials Submitted by Meital Meital

האם ישראל ערוכה להתמודדות עם רעידות אדמה? ד"ר אבי שפירא, יו"ר ועדת ההיגוי הבינמשרדית להיערכות לרעידות אדמה במשרד התשתיות... see more

בין יסוד האחים המוסלמים בסודן ב-1946 לבין עליית חסן תוראבי להנהגת הארגון ב- 1964 יש הבדלים רבים. כיצד השתנתה התנועה במשך... see more

פרופ' יורם מיטל מאוניברסיטת בן- גוריון סוקר את התפתחותה של תנועת האחים המוסלמים במצריים במשך שנות פעילותה, תוך התייחסות... see more

הרצאתו של פרופ' ישראל גרשוני מאוניברסיטת תל אביב על העידן הטרום מהפכני של תנועת האחים המוסלמים והמגמות העיקריות שהתרחשו... see more

הרצאתו של פרופ' עמנואל סיוון מהאוניברסיטה העברית על הסיבות העיקריות המסבירות את שרידותה של תנועת האחים המוסלמים.

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הביניים... see more

ראיון עם חיה נח, מחברת הספר "הכפרים שישנם ואינם" שראה אור בהוצאת פרדס על סכסוך הקרקעות בין מדינת ישראל לבין אזרחיה... see more

נאומו של בן גוריון והכרזת המדינה, ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948. בליווי תמונות וקטעי סרטים מרחבי ארץ ישראל ומטקס ההכרזה.

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן - לאומיות... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן - לאומיות... see more

באיזו מידה הפסיכולוגיה מקיימת את כללי המשחק המדעי? לטענת המחבר אם היא תקיים כללים אלה באופן מלא היא תאבד עצמה לדעת. ומה... see more

מתוך הכנס "לוחמה מבוזרת במבחן המציאות - מלחמת לבנון השנייה" שנערך באוניברסיטת חיפה 2006. פרופ' ארנון סופר - ראש קתדרת... see more

מתוך הכנס "לוחמה מבוזרת במבחן המציאות - מלחמת לבנון השנייה" שנערך באוניברסיטת חיפה 2006. המשך הרצאתו של אלוף (מיל')ידידיה... see more

פרופ' אביבה חלמיש מהאוניברסיטה הפתוחה בוחנת את המאבק הבריטי בהעפלה מהתחדשותה בקיץ 1945 ועד קץ המנדט מהזווית של מקבלי... see more

האתר מרכז חומרי לימוד וביניהם עדויות, תמונות, מסמכים, מקורות ומחקרים הנוגעים למאבק ופריצת על הדרך לירושלים במלחמת... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: קדמה... see more

הופעת אל-קאעדה על הבמה העולמית בראשית שנות התשעים של המאה ה-20 החדירה מימד חדש לשיח האיסלמי המודרני. ד"ר מאיר חטינה... see more

בזמן האחרון נוצר מתח בין הווהאבים לאחים המוסלמים. מתח שבא לידי ביטוי בצורות שונות. ד"ר מחמד אל-עטאונה מאוניברסיטת בן... see more

המגוון הביולוגי הוא אחד ממונחי הדגל של החוששים לגורל הסביבה הטבעית, הרואים בפגיעה בטבע איום קיומי. בעשורים האחרונים קמו... see more

תיאור הסכנות היומיומיות בחיים בקיבוץ כיסופים, יישוב ספר ליד רצועת עזה בגבול מצרים. הסרט צולם בשנת 1956, ימי מבצע קדש.... see more

המאמר עוסק ב"מדיקליזציה" של האימהות: התהליך בו ההיריון, הלידה והטיפול בילדים נעשו מושא להסדרה 'מדעית' של הממסד הרפואי.... see more

במשימה זו יחקרו התלמידים מושגים הקשורים למהפכה הצרפתית כהכנה לנושא המהפכה. העבודה היא בקבוצות כאשר כל קבוצה תפתח מסמך... see more

משימה זו מלמדת על התקופה בה התרחש המעבר מעולם חקלאי לעולם תעשייתי נבין את היתרונות והחסרונות שבמעבר ליצור תעשייתי, על... see more