MERLOT Materials

Show results for

Filter by

241-241 of 241 results for discipline "General"

המאמר דן בשאלת היחס בין הרציונאליות לרלציונאליות. הרציונאליות מתיימרת להוות קנה-מידה ניטראלי ואוניברסאלי להכרעה בין היצגי... see more