MERLOT Materials

Show results for

Filter by

265-288 of 722 results for discipline "General Science"

פעילות למדידת שיפוע של דיונות חול התלוי בחיכוך בין הגרגירים.

כיצד לבנות צובר מטענים וטיפים נוספים לניסויים בחשמל סטטי.

ניסוי הפלת מטבעות ממרחקים שונים ומדידת משך הגעתם לרצפה . מלווה באיורים והסברים בנושא תנועה ותאוצה

כיצד יוצרים מד זרם - פעילות מודרכת עם תמונות והסברים על זרם החשמל

ניסוי הדלקת נורה באמצעות בלון ופעילות לימודית בעקבות הניסוי

פעילות לבניית מד זרם תוצרת בית כחלק מפעילות על אנרגיה חשמלית.

ניסוי הדלקת נורה פלואורוסצנטית בעזרת בלון וחשמל סטטי.

סדרת תמונות מלווה בהסברים - כיצד יוצרים ממטרה מקשית ושיפוד

יצירת הדמייה של פעולת הצלילה תוך שימוש בבקבוק מלא מים ושקית

כיצד ליצור טלסקופ באמצעים ביתיים כגון - עדשת משקפיים, זכוכית מגדלת, קרטון, וכוסות

כיצד מגדילים טקסט בעזרת טיפת מים הכלואה בתוך לולאה עשויה מחוט תיל

זיהוי קרינת אינפרא אדום בעזרת מצלמת וידאו

יצירת צופן בעזרת ליפוף נייר סביב גליל. הצעה למשחק קבוצתי המבוסס על עיקרון זה

ניסוי מתח פנים : הוספת מטבעות לכוס מלאה מים. באיזה שלב יישפכו המים?

כיצד להפיל מטבע מתחתית הערמה ללא הפלת שאר המטבעות

כיצד לבנות סביבון אשליות מדיסקים ישנים

כיצד ניתן ליצור הקפאת תנועה

בניית דגם המסביר את עקרונות ההסוואה

כיצד לבנות אלקטרוסקופ מבקבוק קנקל

ניפוח בלון בעזרת שמרים ובקבוק ריק