MERLOT Materials

Show results for

Filter by

265-288 of 625 results for MERLOT Materials

מאמר בנושא האינטרנט, שהביא מצד אחד ברכה רבה לאפשרויות התקשורת בין אנשים, ארגונים, תרבויות ומצד אחר, גם נושא עמו סיכונים... see more

הצעה לדרך התמודדות עם הסכנות ברשת. עיצות לשימוש בטיחותי, ושמירה על ערכים, אתיקה ומוסר הרצויים בחברה הישראלית. צוות החינוך... see more

הכותב מונה את היתרונות והחסרונות שלהשימוש באינטרנט ככלי מחקר שלתלמידים, בהשוואה לספריה המסורתית -מבחינת איכות המוצר... see more

מה מקומו של האינטרנט בחיינו. בחיי ילדינו ותלמידינו? לכל זאת מתייחסת צביה אלגלי, מומחית לתוכן ותרבות דיגיטלית, יועצת... see more

אינטראקטיביות מתוקשבת בסביבות וירטואליות מאופיינת ב: למידה פעילה - הלומד או המשתתף פעילים ומקיימים שיח עם המחשב ו/או... see more

המאמר עוסק בהתמודדות מערכת המשפט עם אלימות נוער באינטרנט. עולם המשפט אינו נותר אדיש לתמורות הטכנולוגיות ואף אם דינים... see more

מאמר העוסק בדרך בה מתמודדת מערכת המשפט עם תופעת האלימות ועל הכלים שבידיה, עוד משחר ההיסטוריה הופיעה האלימות שהתקיימה עם... see more

מאמר  של ניר להב העוסק בהקשר בין מהפכות חברתיות וטכנולוגיה. מתוך הקשרים הללו יש רמזים לכך שכיום אנחנו עדים לתחילתה של... see more

הרצאה של ד"ר דפנה רבן עלהטכנוךוגיה החדשה והשפעתה עלינו. מהן הסיבות לקפיצת המדרגה?  • מהן המשמעויות למיגזר ההוראה וההשכלה?... see more

ג'יי הורוביץ מתייחס לעלייתן של הרשתות החברתיות, מול הירידה בשימוש בבלוגים, אם בעבר הבלוג נתפס כחסר עומק וקל דעת, מול... see more

מאמר המדבר על השאלה האם יש הבדל בעיבוד הקוגניטיבי של המידע האלקטרוני לעומת הנייר המודפס ? בהמשך למגמת גידול בשימוש בספרים... see more

המחקר עקב אחר מחקר מוקדם ממנו שמצא כי בעוד יכולתם של בנים ובנות בחטיבת הביניים בחיפוש חומרים בספריה זהה, הרי שבמדיום... see more

פעילות  לתלמידים . להגביר את המודעות של התלמידים לתופעת האלימות ברשת האינטרנט ובטלפון הנייד.. לגבש כללי התנהגות ראויה... see more

מחקר שנערך לאחרונה בארה"ב בחן את תרומת המחשבים הניידים שניתנו לתלמידים בכיתות (ביחס מחשבים של אחד לאחד) לקידום אוריינות... see more

מאמר זה נכתב לקראת כנס ההאקרים השני בישראל - נובמבר 2004 , והינו הרחבה למאמרי "פעולות מחאה ואבטחה או פשיעה ווירטואלית"... see more

המחקר הבא לבדוק  כיצד משפיעה התרבות על השימוש בטכנולוגיות המידע והתקשורת (ICTs) באמצעות הסתכלות על בני נוער מקבוצות... see more

המאמר מדבר על , מדוע מעודף הבלוג, כטכסט ווירטואלי, ומהו מקור המשיכה שלו. כדי ללמוד על תפוצתם הרבה של הטכסטים ה... see more

המאמר מדבר על האינטרנט המהווה כיום חרב פיפיות ואתגר ממשי לממשלים רבים ברחבי העולם; ברכה הטמונה במידע הרב, הנגיש לכל... see more

ובסרטון המסביר אפשרויות השליטה שלכם במידע שאתם מפרסמים בכרטיס שלכם בפייסבוק.

כתבה על : אם בעבר הדוא"ל נחשב כאמצעי לשיפור היעילות בארגונים , הרי היום מתחילים להבין כי הוא גורם לירידה בתפוקה של... see more

מאמר זה דן בדמוקרטיה קושי בהשתתפות של קבוצות ופרטים רבים בתוכה, ויכולתם ליטול חלק בשיח הציבורי. למרות ההבטחה, השימושים... see more

המאמר מדבר על החסם מרכזי של הדמוקרטיה בת זמננו היא הקושי בהשתתפות של קבוצות ופרטים רבים בתוכה, ויכולתם ליטול חלק בשיח... see more

תוצאות מחקר שנערך על ידי עמותת אשנב וסקר 32 אתרי אינטרנט לילדים בישראל בכדי לבחון נושאים של איסוף מידע על קטינים, מדיניות... see more