MERLOT Materials

Show results for

Filter by

265-288 of 4,375 results for Materials Submitted by Meital Meital

מאמר שתקצירו: האם האינטליגנציה מושפעת מהתורשה או מהסביבה? המאמר מתמקד בדרכים השונות שבהן נבדקת השפעה זו ובאיזו גישה... see more

פעילות אינטראקטיבית בעקבות תערוכה בנושא אינטראקציה וכוחות- צפייה בסרטון על הישענות בובת עץ בצורת ציפור על עמוד והכוחות... see more

פעילות אינטראקטיבית בעקבות תערוכה בנושא אינטראקציה וכוחות- צפייה בסרטון בנושא אבן כבדה אשר בעזרת אנרגיה של מים ניתן להזיז... see more

פעילות אינטראקטיבית בעקבות תערוכה בנושא אינטראקציה וכוחות- צפייה בסרטון על יצירת גלגלת להנפת משאות וכיצד פועלת אנרגיה זו.... see more

הגישה לכאב אצל ילדים שונה מזו הננקטת כלפי מבוגרים – היא תלויה בגיל הילד, בשלבי התפתחותו ועוד.

האינסולין הוא הורמון שמיוצר בלבלב, והוא חיוני לוויסות רמת הסוכר בדם. בידוד הורמון האינסולין ובהמשך ייצורו בתהליך מלאכותי... see more

אינפלאציה זהו תהליך נמשך של עליית רמת המחירים הכללית. משמעותו ירידה בכוח הקנייה של המטבע, כלומר ירידה בערך הכסף.

מה היא אינפלציה: מונח בכלכלה, המציין תהליך שבו רמת המחירים הכללית עולה באורח ניכר ובהתמדה.

בשבועות האחרונים אנו שומעים שוב ושוב כי אנו עומדים בפני "אינתיפאדה שלישית" וכי הייאוש ואי התזוזה במשא ומתן עלול לגרום... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: קדמה... see more

ד"ר דיאנה פינטו, היסטוריונית ומנתחת מדיניות המתגוררת בפריז, דנה בהרצאתה על הניגודים בין אירופה לישראל, והאם ניתן יהיה... see more

חומרים מתוך הקורס אירופה ערש הלאומיות. הקורס עוסק בעליית הלאומיות באירופה בתחילת המאה ה-19. מטרתו העיקרית לבחון את... see more

גרסה קולית של ספרי הקורס "אירופה ערש הלאומיות": עם, אומה מולדת, מעשיות האחים גרים, לאומיות מול קומוניזם, לאומיות בחסד... see more

גרסה אלקטרונית של הספר "עם, אומה, מולדת" מתוך הקורס "אירופה ערש הלאומיות. ספר זה מגולל את שושלת היוחסין של שלושה מושגי... see more

שיווק בנזין וסולר "אפס גופרית" (פחות מ- 10 ppm) שהחל בגרמניה, צפוי לזרז את אימוץ הדלק הנקי בצפון מערב אירופה ולסייע... see more

פעילות זו עוסקת בדמויות מפורסמות מההיסטוריה היהודית. על התלמיד לבחור דמות מרשימה מוגדרת (אפשר להסתייע בטבלת עזר לבחירת... see more

אחת השאיפות המרכזיות של שירותי הביטחון בכל מקום בעולם בעצם היא היכולת לאתר חומרי נפץ כדי לסכל מבעוד מועד פעולות טרור.... see more

סיפור חייו של אלברט שווייצר, תיאולוג, פילוסוף מקורי, מוסיקאי מחונן, וגם רופא, שהקדיש חמישים שנים מחייו לבית החולים שהקים... see more

אלברט שוייצר (1875-1965), זוכה פרס נובל לשלום, שהקדיש את חייו לריפוי חולים באפריקה.

חומר הלימוד יחידה 1 פרקי הכנה יחידות 3-2 משוואות לינאריות והמרחב Rn יחידות 5-4 מטריצות ודטרמיננטות יחידה 6 שדה המספרים... see more

קורס זה הוא המשך והשלמה לקורס אלגברה לינארית 1 (20109). באמצעות צמד הקורסים הזה ירכשו הסטודנטים את רמת הידע באלגברה... see more

סרט תיעודי משנת 1946 על מחנה עקורים בגרמניה לאחר מלחמת העולם השנייה. מתוך: ארכיון הסרטים היהודיים ע"ש סטיבן שפילברג

האלחוש פותח כדי להביא את החולה למצב בו אפשר יהיה לנתחו, מבלי שיגיב לכאב.