MERLOT Materials

Show results for

Filter by

313-336 of 1,130 results for Materials Submitted by Meital Meital

מאמר דידקטי-הומוריסטי העוסק בהבדלים בין עובדות ופרשנויות. לקוח מאתר תולדוט של מט"ח.

פעילות המאפשרת האזנה לתסכית רדיו אודות בחור, שדמי שמו וחייו במושבה הגרמנית בחיפה. שדמי הוא בחור ממוצא תורכי וכאן ברור... see more

פעילות זו עוסקת בפועלו של אחד העם כאדם וסופר ודורשת מהתלמיד לבנות סט תוצרים כפועל יוצא של חיפוש המידע. מעבר לבניית תעודת... see more

בפעילות זו התלמידים יחקרו מהו סיפור קצר ומהם מאפייניו ויתנסו בזיהוים על סיפור חדש. הפעילות נפתחת בתחרות הסיפור הקצר.... see more

מראות מארץ ישראל בשנת 1911 : מצב היישוב היהודי והערבי בתקופת השלטון העותמאני. מתוך: ארכיון הסרטים היהודיים ע"ש סטיבן... see more

מידע על השלכות העסקתם של עובדים זרים בישראל והמסקנה הנובעת מהן.

סרטון העוסק בתפקידה העקרי של העיר בתקופת המקרא - מרכז מנהלי לגביית מיסים, ומראה את העדויות הארכיאולגיות לכך. הסרטון צולם... see more

סרטון העוסק בעיר המקראית ומדגים את מוסדותיה דרך הממצא הארכיאולוגי בתל באר שבע.

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הביניים... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: קדמה... see more

הסרט מתאר את יצירתה של חברה חדשה בשנותיה הראשונות של המדינה: העליות הגדולות, המעברות וכור ההיתוך ליהודים מכל העולם. הפקה... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הבייניים... see more

השירות האזרחי הפך לסוגיה מרכזית השנויה במחלוקת בין המדינה להנהגה הערבית שאיננה קשורה לממסד היהודי, אולם רוב הציבור הערבי... see more

תגובות על ממצאי הסקר על שירות אזרחי של האזרחים הערבים בישראל. מגיבים: ד"ר מרי תותרי, ראש החוג לאזרחות במכללת אורנים, ד"ר... see more

90 שנה לאחר פרסום הצהרת בלפור, מה אנחנו יודעים על ארתור ג'יימס בלפור? ומה המשמעות של ההצהרה כיום? פרופ' יוסי נבו- ראש... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: קדמה... see more

על החיים בתקופת משטר הצנע (1949-1959). תכנית הצנע הופעלה ע"י משרד האספקה והקיצוב שבראשו עמד ד"ר דב יוסף. המשמעות היתה... see more

הרצאותיהם של עו"ד שרית דנה ועו"ד שלום זינגר, על הצעת חוק העיריות שעלתה לדיון לאחרונה ובבסיסה הרחבת סמכויותיהן של הרשויות... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הביניים... see more

תיאור של שבעה קיבוצים אשר נוסדו בנגב בשנים 1947-1943. הסרט צולם בשנת 1947. מתוך: ארכיון הסרטים היהודיים ע"ש סטיבן שפילברג... see more