MERLOT Materials

Show results for

Filter by

25-30 of 30 results for MERLOT Materials

Most green plants found on Earth contain a variation of pigments that are responsible for color However, when seasons... see more

This site hosts an entertaining and educational stop-action video of the principle steps in plant tissue culture. The... see more

This site provide information on mycorrhizae and effects on host plants.  Some of the topics provide by this website... see more

This video was recorded at Predavanja na Nacionalnem inštitutu za biologijo, Ljubljana. Na predavanju smo poudarili pomen... see more

This video was recorded at Srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev Nacionalnega inštituta za biologijo in... see more

This video was recorded at Prirodoslovni muzej Slovenije predstavlja cikel predavanj z naslovom Biotska raznolikost... see more