MERLOT Materials

Show results for

Filter by

25-48 of 139 results for Materials Submitted by Meital Meital

דף מידע ובו סרטון המתאר את תהליך העברת החמצן מהריאות אל הרקמות בגוף. הסרטון הוא באנגלית והדף מכיל תרגום והסברים. הסרטון... see more

דף מידע ובו שני סרטונים המתארים את הנקודות העיקריות בהתפתחות העוברית שבוע אחר שבוע.

דף מידע ובו סרטון העוסק באבולוציה של חיידקים ומציג מספר צורות ומנגנוני תנועה של חיידקים הקיימים בטבע. הסרטון מקושר לאתר... see more

דף מידע ובו סרטון בנושא מחלת הטרשת הנפוצה, הגורמים וה ומהלכה. הסרטון הוא בשפה האנגלית ודף מספק תרגום והסברים. מופיע במדור... see more

דף מידע ובו סרטון על מבנה ותפקוד הכבד. הסרטון הוא באנגלית והדף מכיל תרגום והסברים. כלול במדור מאגר מדע באתר דוידסון... see more

דף ומידע ובו סרטון העוסק במבנה ובפעולת הלב. הסרטון הוא באנגלית והדף מכיל תרגום והסברים. כלול במדור מאגר מדע באתר דוידסון... see more

דף מידע המכיל סרטון בנושא הלבלב ותפקודיו השונים. הסרטון מקושר לאתר המקורי בeMedTV. כלול במדור מאגר מדע באתר דוידסון... see more

דף מידע ובו סרטון מסביר על מבנים בשלד התא הנקראים מיקרוטובולים: המבנה שלהם, תפקידיהם השונים בסוגי תאים שונים וחשיבותם.... see more

דף מידע ובו סרטון המתאר את המבנה, המאפיינים והתפקידים השונים של ממברנת התא. הסרטון הוא באנגלית והדף מכיל תרגום והסברים.... see more

דף מידע ובו סרטון המתאר את תהליך ההעברה הגנטית, בו וירוסים התוקפים בעלי חיים עוברים התאמה ויכולים לתקוף גם בני אדם. מתאר... see more

דף מידע ובו סרטון המציג את אופן העברת המידע בסינפסה - נקודות החיבור בין שני תאי עצב שכנים. הסרטון מקושר לאתר youtube.... see more

דף מידע ובו סרטון העוסק בתהליך תלוי האור בפוטוסינתזה, בו נוצרת האנרגיה בצמח. הסרטון מקושר לאתר YouTube . כלול במדור מאגר... see more

דף מידע ובו סרטון המסביר על נגיף ההפטיטיס-C ועל המחלה שהוא גורם ותסמיניה. הסרטון הוא בשפה האנגלית והדף מכיל תרגום... see more

דף מידע בנושא פלסמידים ובו סרטון מסביר מהם הפלסמידים וכיצד נעשה בהם שימוש במחקר גנטי ובהנדסה גנטית. הסרטון מקושר לאתר... see more

דף מידע ובו סרטון העוסק בתרופות אנטיביוטיות הפועלות על ידי חסימה של הריבוזום בחיידקים. הסרטון הוא בשפה האנגלית והדף מכיל... see more

דף מידע ובו סרטון בנושא רפלקסים: כיצד עובדת קשת רפלקס על ידי המחשה של רפלקס כתגובה לחום. הסרטון הוא באנגלית והדף מכיל... see more

דף מידע העוסק בתהליך שעתוק הגנים כשלב ראשוני בתהליך יצירת החלבונים, ובו סרטון המתאר את תהליך השעתוק עם רכיביו העיקריים.... see more

דף מידע ובו סרטון המסביר את פעולתו של מכשיר קוצב הלב, את מבנהו ואת ההליך בו הוא מושתל. הסרטון הוא בשפה האנגלית והדף מכיל... see more

דף מידע ובו סרטון העוסק בתגובה החיסונית הנרכשת ומסביר כיצד היא פועלת ומי הם שחקני המפתח בה. הסרטון הוא באנגלית והדף מכיל... see more

דף מידע ובו סרטון המתאר את התפתחות מחלת הסרטן מהתא הסרטני הראשון דרך התפתחות הגידול, גיוס משאבי הגוף ועד לשליחת הגרורות.... see more

דף מידע ובו סרטון המציג את וירוס השפעת כמודל לאחת האסטרטגיות הנקראת תגובה חיסונית נרכשת. הסרטון מקושר לאתר YouTube .... see more

דף מידע ובו סרטון העוסק בחושי הטעם והריח ובקשר בין שני החושים הללו. הסרטון מקושר לאתר Youtube. הסרטון הוא בשפה האנגלית... see more

דף מידע בנושא חיסון סביל המסביר מהו ההליך וכיצד הוא פועל, ובו סרטון המציג את דרך פעולתו של החיסון. הסרטון מקושר לאתר... see more

דך מידע ובו סרטון המסביר כיצד פועל חיסון פעיל ואת השפעתו על מערכת החיסון. הסרטון הוא בשפה האנגלית והדף מכיל תרגום... see more